header_vervolg_04.jpg

Aanmelden

Om toegelaten te kunnen worden op De Berkenschutse is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig, afgegeven door het samenwerkingsverband passend onderwijs waar de leerling woont c.q. op school zit. Deze toelaatbaarheidsverklaring moet worden aangevraagd door de school die de ‘zorgplicht’ heeft.

 

Een melding kunt u doen bij het secretariaat van de aanmelding. U kunt hiervoor het contactformulier invullen. Een medewerker van De Berkenschutse beoordeelt of de leerling past in het ondersteuningsprofiel van de school. Bij een positieve beoordeling wordt de aanmelding in behandeling genomen.

 

Hierover zijn globaal de volgende afspraken gemaakt:

 

Starten op het speciaal onderwijs (so 4/5/ jaar)

Als uw kind vier jaar wordt en voor het eerst naar school gaat, is het mogelijk om uw kind aan te melden bij De Berkenschutse. Uw kind moet dan wel extra zorg nodig hebben en De Berkenschutse moet deze zorg kunnen bieden (zie ook ‘schoolondersteuningsprofiel’).  Er worden dan gegevens verzameld die nodig zijn voor het verkrijgen van een toelaatbaarheidsverklaring bij het samenwerkingsverband waar u woont. Indien deze tlv wordt afgegeven kan uw kind starten op De Berkenschutse; indien er geen tlv wordt afgegeven, gaan wij samen met u op zoek naar een andere school.

 

Starten op het voortgezet speciaal onderwijs (vso 12/13 jaar)

Als uw kind de overstap maakt van het (speciaal) basisonderwijs of van het speciaal onderwijs naar één van de afdelingen voortgezet speciaal onderwijs van De Berkenschutse, is het mogelijk om uw kind aan te melden bij De Berkenschutse. Uw kind moet dan wel extra zorg nodig hebben en De Berkenschutse moet deze zorg kunnen bieden (zie ook ‘schoolondersteuningsprofiel’). Er worden dan gegevens verzameld die nodig zijn voor het verkrijgen van een toelaatbaarheidsverklaring bij het samenwerkingsverband waar u woont. Indien deze tlv wordt afgegeven kan uw kind starten op De Berkenschutse; indien er geen tlv wordt afgegeven gaan wij samen met u op zoek naar een andere school. N.B. Veel samenwerkingsverbanden vereisen bij de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet speciaal onderwijs een melding van de huidige school dat voortgezet speciaal onderwijs geadviseerd wordt. Indien het samenwerkingsverband een zogenaamd ‘pre-advies voor plaatsing voortgezet speciaal onderwijs’ afgeeft, kunt u uw kind bij ons aanmelden. Wij adviseren u om de website van het betreffende samenwerkingsverband te raadplegen voor de procedure. Deze verschilt per samenwerkingsverband. Meer informatie hierover vindt u bij het kopje toelaatbaarheidsverklaring.

 

Tussentijds overstappen naar (voortgezet) speciaal onderwijs

Als uw kind al gestart is op een basisschool, of een school voor voortgezet onderwijs, maar toch moet overstappen naar (voortgezet) speciaal onderwijs op De Berkenschutse, heeft de huidige school van uw kind de zogenaamde ‘zorgplicht’. Deze school moet dan een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. Meer informatie hierover vindt u bij het kopje toelaatbaarheidsverklaring. Met een geldige toelaatbaarheidsverklaring kunt u een aanmeldformulier aanvragen bij het secretariaat van de aanmelding (aanmeldingen@berkenschutse.nl).