header_vervolg_04.jpg

Ik wil graag in contact komen met De Berkenschutse om te ontdekken wat De Berkenschutse kan betekenen voor het onderwijs aan onderstaande leerling.

Gegevens van leerling

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Gegevens van school of voorschoolse instantie

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Diagnostiek

Mijn kind heeft een medische diagnose
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Mijn kind heeft een gediagnosticeerde neurobiologische ontwikkelingsstoornis
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Mijn kind heeft een gediagnosticeerde gedragsstoornis
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Wat is de vraag aan De Berkenschutse?

Een kennismaking/voorlichting over wat De Berkenschutse voor de leerling te bieden heeft
Ongeldige invoer
Plaatsing op De Berkenschutse voor schooljaar
Ongeldige invoer
Plaatsing m.i.v.
Ongeldige invoer
Ambulante onderwijskundige begeleiding voor zieke leerlingen (lzk) binnen het regulier onderwijs. Indien er sprake is van epilepsie verwijzen wij u naar www.lwoe.nl
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Plaatsing

Indien het gaat om een plaatsing op De Berkenschutse, betreft het afdeling
Ongeldige invoer

Problematiek en benodigde zorg.

Korte omschrijving problematiek leerling
Ongeldige invoer
Welke specifieke zorg heeft de leerling nodig waardoor regulier niet mogelijk is
Ongeldige invoer

Toelaatbaarheid

De leerling past in het aanbod van De Berkenschutse, zoals gesteld in ons ‘schoolondersteuningsprofiel’ zie www.berkenschutse.nl/de-school/schooldocumenten/
Ongeldige invoer
De leerling is reeds bekend bij het betreffende samenwerkingsverband passend onderwijs (primair of voortgezet onderwijs)
Ongeldige invoer
De leerling heeft reeds een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Contactgegevens aanvrager

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer