header_vervolg_04.jpg

Kennismaking en oriëntatie

Telefonisch spreekuur

Het telefonisch spreekuur is voor ouder(s)/verzorger(s), scholen, verwijzers of andere betrokkenen. Het doel van het telefonisch spreekuur is tweeledig:

  1. oriëntatie en informatie
  2. aanmelding

 

Oriëntatie en informatie

Het telefonisch spreekuur is bedoeld voor (korte) vragen over:

  • de aanmeldprocedure
  • informatie over wat De Berkenschutse of een specifieke afdeling te bieden heeft
  • het (anoniem) bespreken van een mogelijke aanmelding

 

Aanmelding

Heeft u zich voldoende georiënteerd op De Berkenschutse en is er interesse om de leerling aan te melden?

Dan wordt tijdens het telefonisch spreekuur een eerste inschatting gemaakt of De Berkenschutse kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. De aanmeldfunctionaris zal u op dat moment diverse vragen stellen over de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Deze informatie wordt vastgelegd in een document (Quickscan).

Op deze manier wordt aan de hand van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) en de ondersteuningsbehoefte van de leerling een eerste inschatting gemaakt: is de verwachting dat De Berkenschutse kan bieden wat deze leerling nodig heeft?

 

Tijdens het telefonisch spreekuur is één aanmeldfunctionaris bereikbaar voor vragen. Indien wenselijk of noodzakelijk wordt er met u een (telefonische) vervolgafspraak gemaakt.

 

Let op: tijdens het telefonisch spreekuur kunnen geen uitspraken worden gedaan over de plaatsbaarheid van een leerling. Om hierover uitspraken te kunnen doen is zorgvuldig onderzoek nodig (ten minste een Quickscan en een dossieranalyse).

 

Dag en tijdstip telefonisch spreekuur

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag   

11.00 – 12.00 uur

Woensdag

14.00 – 15.00 uur


Bereikbaar via: 040 – 22 79 328

 

Informatiemiddagen

Wilt u zich oriënteren op De Berkenschutse? Wilt u meer informatie over een specifieke afdeling? Of wilt u de sfeer op een bepaalde afdeling proeven?

Dan verwijzen we u graag naar de informatiemiddagen van de desbetreffende afdeling.


N.B. Op dit moment (april 2019) is de organisatie van informatiemiddagen nog in ontwikkeling. Vanaf het nieuwe schooljaar is het de bedoeling dat elke afdeling meerdere informatiemiddagen per jaar organiseert. Meer informatie over de data in het schooljaar 2019 - 2020 volgt zo spoedig mogelijk.

 

Tussentijds instromen

Is het de bedoeling dat uw zoon of dochter tussentijds zal instromen (als het schooljaar al begonnen is)? In deze situaties, waarbij de aanmelding zo spoedig mogelijk afgerond dient te worden, wordt in overleg met de aanmeldfunctionaris afgesproken hoe de oriëntatiefase eruit zal zien. Denk hierbij aan een individueel oriëntatiegesprek met hetzelfde doel als de informatiemiddag.

 

Wilt u een informatiemiddag bezoeken?

Dan kunt u zich via het secretariaat aanmeldingen per mail aanmelden via aanmeldingen@berkenschutse.nl of telefonisch via 040 - 22 79 326. Graag in de mail vermelden voor welke datum u zich wilt inschrijven en met hoeveel personen u komt.

 

Tijdstip en data
Informatiemiddag leerjaar 1 (havo/ vwo)

  • Nieuwe datum volgt