header_vervolg_02.jpg

Kennismaking en oriëntatie

Informatiemiddagen

Wilt u zich oriënteren op De Berkenschutse? Wilt u meer informatie over een specifieke afdeling? Of wilt u de sfeer op een bepaalde afdeling proeven?

Dan verwijzen we u graag naar de informatiemiddagen van de desbetreffende afdeling.

N.B. Op dit moment (april 2019) is de organisatie van informatiemiddagen nog in ontwikkeling. Vanaf het nieuwe schooljaar is het de bedoeling dat elke afdeling meerdere informatiemiddagen per jaar organiseert. Meer informatie over de data in het schooljaar 2019 - 2020 volgt zo spoedig mogelijk.

Tussentijds instromen

Is het de bedoeling dat uw zoon of dochter tussentijds zal instromen (als het schooljaar al begonnen is)? In deze situaties, waarbij de aanmelding zo spoedig mogelijk afgerond dient te worden, wordt in overleg met de aanmeldfunctionaris afgesproken hoe de oriëntatiefase eruit zal zien. Denk hierbij aan een individueel oriëntatiegesprek met hetzelfde doel als de informatiemiddag.


Wilt u een informatiemiddag bezoeken?

Dan kunt u zich via het secretariaat aanmeldingen per mail aanmelden via aanmeldingen@berkenschutse.nl of telefonisch via 040 - 22 79 326. Graag in de mail vermelden voor welke datum u zich wilt inschrijven en met hoeveel personen u komt.

 

Tijdstip en data
Informatiemiddag leerjaar 1 (havo/ vwo)

  • Voor leerlingen van groep 8: woensdag 10 april 2019
  • Voor leerlingen van groep 6, groep 7 en groep 8: woensdag 8 mei 2019
     

Tijdstip: 13.00 - 14.30 uur
Locatie: graag melden bij de receptie van het havo/vwo-gebouw