header_vervolg_02.jpg

Toelaatbaarheidsverklaring

Per 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs landelijk ingegaan. Het onderwijs in Nederland is regionaal verdeeld in samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor basisonderwijs en samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor voortgezet onderwijs.

 

De scholen binnen een samenwerkingsverband hebben een zogenaamde ‘zorgplicht’ en moeten samen met de ouders/verzorgers kijken naar een geschikt onderwijsarrangement voor de aangemelde leerling. Voor ‘zorgleerlingen’ kan dit betekenen dat de school waarop de leerling is aangemeld zelf het juiste onderwijsarrangement kan bieden, of dat dit gebeurt met mogelijke ondersteuning vanuit het (voortgezet) speciaal onderwijs, of dat plaatsing op het speciaal basisonderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs nodig is. De school waar de leerling is aangemeld gaat dan (samen met de ouders/verzorgers) in overleg met het (voortgezet) speciaal onderwijs om dit arrangement mogelijk te maken.

 

Om toegelaten te kunnen worden op De Berkenschutse is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig, afgegeven door het samenwerkingsverband passend onderwijs waar de leerling woont c.q. op school zit. Voor meer informatie over passend onderwijs zie de website www.passendonderwijs.nl. Wij adviseren u om ook de website van het betreffende samenwerkingsverband te raadplegen voor de procedure. Deze verschilt per samenwerkingsverband.

 

Primair onderwijs

PO Eindhoven: www.po-eindhoven.nl

PO Helmond: www.swv-peelland.nl

PO De Kempen: www.podekempen.nl

PO Weert-Nederweert: www.centroz-weert.nl

PO Midden Limburg: www.swvpo3102ml.nl

PO Noord Limburg: www.passendonderwijsnoordlimburg.nl

PO De Meierij: www.de-meierij.nl

 

Voortgezet onderwijs

VO Eindhoven-Kempenland: www.swveindhovenkempenland.nl

VO Helmond/Peelland: www.swv-peelland.nl

VO Weert-Nederweert-Cranendonck: www.centroz-weert.nl

VO Midden Limburg: www.swvvomiddenlimburg.nl

VO Noord Limburg: www.passendonderwijsnoordlimburg.nl

VO De Meierij: www.de-meierij.nl

 

Voor overige samenwerkingsverbanden raadpleeg de site www.passendonderwijs.nl. Voor het aanvragen van de toelaatbaarheidsverklaring worden gegevens verzameld, die nodig zijn voor het verkrijgen van een toelaatbaarheidsverklaring bij het samenwerkingsverband waar u woont.