header_vervolg_02.jpg

Veelgestelde vragen

Wat is passend onderwijs?

Goed onderwijs voor alle leerlingen, ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Voor de meeste kinderen is het reguliere onderwijs de beste plek, want dat biedt de beste voorbereiding op een vervolgopleiding, meedoen in de samenleving en zelfredzaamheid. Als het echt nodig is, kunnen kinderen naar het speciaal onderwijs. De ontwikkeling van het kind en de ondersteuning die het daarbij nodig heeft, vormt in het regulier en speciaal onderwijs het uitgangspunt. Ouders worden bij de keuze nauw betrokken. Voor meer informatie over passend onderwijs verwijzen wij u graag naar de site www.passendonderwijs.nl.

Wanneer kan ik mijn kind aanmelden?

U kunt uw kind aanmelden op De Berkenschutse wanneer er een geldige toelaatbaarheidsverklaring (tlv) is afgegeven door het samenwerkingsverband.

Het is mogelijk gedurende het schooljaar in te stromen.

In februari/maart kunt u aanmelden voor het volgende schooljaar.

U ontvangt van ons een aanmeldformulier. Zodra een toelaatbaarheidverklaring (tlv) is afgegeven is er sprake van een officiële aanmelding.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?

Met het invullen van het contactformulier wordt de naam van de leerling al geregistreerd. U kunt dit zien als een soort vroege aanmelding.

Met een geldige toelaatbaarheidsverklaring (tlv) kunt u bij ons een aanmeldformulier aanvragen.

Wat is een toelaatbaarheidsverklaring?

Om toegelaten te kunnen worden op De Berkenschutse is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig, afgegeven door het samenwerkingsverband passend onderwijs waar de leerling woont c.q. op school zit.

Voor het aanvragen van de tlv worden gegevens verzameld, welke nodig zijn voor het verkrijgen van een tlv bij het samenwerkingsverband waar u woont.

Wanneer deze tlv is afgegeven kunt u uw kind aanmelden op De Berkenschutse.

Hoe kom ik aan een toelaatbaarheidsverklaring?

De scholen binnen een samenwerkingsverband hebben een zogenaamde 'zorgplicht' en moeten samen met de ouders/verzorgers kijken naar een geschikt onderwijsarrangement voor de aangemelde leerling.

Als uw kind vier jaar wordt en voor het eerst naar school gaat, is het mogelijk om uw kind (rechtstreeks) te melden bij De Berkenschutse. Ook als uw kind de overstap maakt van het (speciaal) basisonderwijs (sbo) of van het speciaal onderwijs (so) naar één van de afdelingen voortgezet speciaal onderwijs (vso) van De Berkenschutse kunt u uw kind ook (rechtstreeks) melden.

Uw kind moet extra zorg nodig hebben en De Berkenschutse moet deze zorg kunnen bieden.

Een medewerker van De Berkenschutse beoordeelt of de leerling past in het ondersteuningsprofiel van de school. Bij een positieve beoordeling, wordt de aanmelding in behandeling genomen.

Er worden dan de benodigde gegevens verzameld, die nodig zijn voor het verkrijgen van een toelaatbaarheidsverklaring bij het samenwerkingsverband waar u woont.

Wij adviseren u om de betreffende website van het samenwerkingsverband te raadplegen voor de te lopen procedure. Deze verschilt per samenwerkingsverband. Meer informatie hierover vindt u bij het kopje 'toelaatbaarheidsverklaring'.

Welke informatie moet ik opsturen om aan te melden?

Een geldige toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor speciaal onderwijs, afgegeven door het samenwerkingsverband en het contactformulier. U ontvangt van ons dan een aanmeldformulier van De Berkenschutse en een overzicht van welke documenten we nodig hebben om tot plaatsing over te gaan.

Wanneer is er sprake van een aanmelding?

Zodra u van ons een bevestiging heeft ontvangen van de ontvangst van het aanmeldformulier is er sprake van een officiële aanmelding.

Wanneer hoor ik of mijn kind is toegelaten?

Uiterlijk 6 weken na de officiële aanmelding.

Wanneer kan ik komen kijken op De Berkenschutse?

Voor de SO afdeling (4-12 jaar) en de VSO afdeling tot en met vmbo-t is het mogelijk een afspraak te maken voor een informatief gesprek. Wij verzoeken u hiervoor het contactformulier in te vullen.

Om u te kunnen oriënteren op de VSO-afdeling voor vmbo en havo/vwo onderbouw worden voorlichtingsmiddagen georganiseerd voor ouders en kind. Om een afspraak te maken voor de voorlichtingsmiddag verzoeken wij u hiervoor het contactformulier in te vullen. Of u kunt een mail sturen naar aanmeldingen@berkenschutse.nl

Zie voor meer informatie kennismaking.

Waar vind ik het aanmeldformulier?

Wij hebben geen aanmeldformulier op de website geplaatst.

Met het invullen van het contactformulier wordt de naam van de leerling al geregistreerd. U kunt dit zien als een soort vroege aanmelding. Met een geldige toelaatbaarheidsverklaring (tlv) kunt u bij ons een aanmeldformulier aanvragen.​

Geeft De Berkenschutse ook ambulante onderwijskundige begeleiding?

De Berkenschutse beschikt over een Dienst Ambulante onderwijskundige Begeleiding (DAB) voor Midden en Zuid Nederland. Hierbij werken we nauw samen met de DAB van onze collega-school De Waterlelie binnen het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE). Leerlingen met epilepsie en (dreigende) onderwijsproblemen en/ of langdurig zieke leerlingen worden door deze dienst ondersteund. Om een leerling zo optimaal mogelijk binnen het regulier onderwijs te laten functioneren werken zij daarbij samen met ouders, school en betrokken medici. Zie voor meer informatie: De Ambulante dienst