header_vervolg_02.jpg

Ouderportaal

Berkenschutse ouderportaal

(Klik op bovenstaande afbeelding om naar het ouderportaal te gaan)

 

Het ouderportaal is een digitaal middel om de schoolgegevens naar de ouder(s)/verzorger(s) toe op een beveiligde manier te ontsluiten. Klik op de afbeelding hierboven om naar het ouderportaal te gaan. Wat u hier zoal kunt vinden:

- berichten vanuit de leerkracht/mentor of vanuit de school;

- enkele (adres)gegevens van uw kind die nodig zijn voor een goede en juiste communicatie;

- belangrijke links;

- een activiteitenagenda;

- een mail mogelijkheid naar het klassenpersoneel.

 

Inloggen

Hoe u als ouder(s)/verzorger(s) kunt inloggen staat beschreven in de handleiding: pdfHandleiding ouderportaal

Ook zijn er filmpjes beschikbaar waarin wordt getoond hoe u zich kunt aanmelden en wat er allemaal in het ouderportaal te vinden is, zie hieronder.

 

Filmpje: Hoe koppel je je eigen e-mailadres aan een Microsoft account?

 

Filmpje: Virtuele rondleiding op het ouderportaal