header_vervolg_04.jpg

Extra voorzieningen profielgebonden

Dit geldt alleen voor de leerlingen van het VSO (d, e en f). Voor de meeste leermiddelen en schoolboeken wordt geen ouderbijdrage gevraagd. Er zijn ook leermiddelen die meer persoonsgebonden zijn. Een aantal daarvan dient u zelf voor uw kind aan te schaffen hiervoor ontvangt u een afzonderlijke materialenlijst bij aanvang van het schooljaar.

 

Voor andere kosten die wij als school maken, ontvangen wij geen middelen van het ministerie en vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. Onderstaande kosten worden onder meer uit deze bijdrage betaald; culturele activiteiten, extra kosten ten behoeve van projecten en modules, gastdocenten, sportoriëntatie, schrijver in de klas, maatschappelijke stages, bijdragen aan de ouderraden, werkboeken waarin wordt geschreven (deze zijn eigendom van de leerling). De gemiddelde kosten van een werkboek bedragen € 17,-. Voor de VSO de is hiervoor € 23,- opgenomen. Voor de onderbouwleerlingen van de VSO f komt dit neer op een bijdrage van € 125,- en voor de bovenbouwleerlingen op een bedrag van € 100,-.