header_vervolg_01.jpg

Overige kosten

Binnen de afdeling SO hebben de ouders een jaarkalender ontvangen waarin de activiteiten zijn benoemd. Eventuele aanpassingen hierop zullen op de site (ouderportal) worden vermeld.

De mogelijkheid wordt geboden om de ouderbijdrage in twee termijnen te betalen.

Hieronder vallen onder andere de volgende kostenposten: 

 

  • Vieringen; bv. carnaval, Pasen, sinterklaas, Kerst, kinderboekenweek, Koningsspelen, afscheid schoolverlaters. Voor de bovenbouw van de VSO f komen daar nog de diplomering en het gala bij.
  • Entreekosten, kosten rondleiding / gidsen voor educatie en excursies, bedrijvenbezoek, eendaagse uitstapjes, stadsbezoek, doe weken, bezoek IVN.

 

Naast bovengenoemde kosten kan er nog sprake zijn van kosten uit hoofde van een schoolreis of een uitwisseling. De kosten hiervoor worden apart gefactureerd aan ouders van deelnemende leerlingen.  

 

Als er niet betaald is wordt de betreffende leerling(en) een alternatief programma geboden.

 

Binnen de afdeling SO hebben de ouders een jaarkalender ontvangen waarin de activiteiten zijn benoemd. Eventuele aanpassingen hierop zullen op de website worden vermeld.