header_vervolg_01.jpg

Overige kosten

Hieronder vallen onder andere de volgende kostenposten;

  • Vieringen; bijvoorbeeld carnaval, Pasen, Moederdag, Vaderdag, Sinterklaas, Kerst, Kinderboekenweek, Koningsspelen, afscheid schoolverlaters, eindejaar activiteit, diplomering en gala.
  • Entreekosten, kosten rondleiding/gidsen voor educatie en excursies, bedrijvenbezoek, eendaagse uitstapjes, stadsbezoek, doeweken, bezoek IVN.

Naast bovengenoemde kan er nog sprake zijn van kosten uit hoofde van een schoolreis of een uitwisseling. Deze worden apart gefactureerd aan ouders van deelnemende leerlingen.


Binnen de afdeling SO hebben de ouders een jaarkalender ontvangen waarin de activiteiten zijn benoemd. Eventuele aanpassingen hierop zullen op de site (ouderportal) worden vermeld.