header_vervolg_01.jpg

Social media

Social media en internet zijn niet meer weg te denken uit het leven van onze kinderen. Hun sociale contacten spelen zich steeds meer online af. Soms lijkt het wel alsof jongeren niet meer zonder hun mobieltje kunnen. Er is zelfs een naam voor de verslaving aan je smartphone: SocialBesitas. Veel ouders weten niet hoe ze het gebruik van het mobieltje bij hun zoon of dochter aan banden kunnen leggen. Welke grenzen kun je als ouders stellen, wat is nog normaal en wanneer loopt het de spuigaten uit? En dan die gevaren van internet: misbruik, pesten, noem maar op. Bovendien is voor jongeren de druk om online te zijn erg groot, ze zijn vaak bang om iets te missen. 

 

Lessen en bijeenkomsten

Dit schooljaar zijn we op De Berkenschutse gestart met het thema “sociale media” . Met enige regelmaat komt dit medium in het nieuws en helaas niet altijd even positief. Op bijna alle afdelingen van de Berkenschutse komen we dit ook tegen. Om sociale media op heel de Berkenschutse bespreekbaar te maken is er een werkgroep samengesteld die voor iedereen de positieve kanten van sociale media onder de aandacht brengt maar ook de risico’s.

 

Voor een grote groep leerlingen zijn er daarom lessen ontwikkeld, docenten hebben voorlichting gehad en tijdens teamvergaderingen zijn teams met dit thema aan de slag geweest. Omdat sociale media zich niet aan de lestijden houdt en een groot gedeelte van het sociale media leven zich ook buiten school afspeelt is er voor de ouders een ouderavond georganiseerd.

 

Voor deze avond was Herm Kisjes als spreker en deskundige op dit gebied uitgenodigd. Herm Kisjes behandelt, begeleidt en coacht mensen die last ondervinden van een gewoonte of een verslaving, ook heeft hij boeken geschreven over o.a. internet- , gameverslaving en SocialBesitas. Herm heeft de aanwezigen die avond mee genomen op een reis door sociaalmedialand. Bij aanvang werden de aanwezigen uitgedaagd de mobiele telefoons uit te zetten. Het was een sprekende manier waarop snel duidelijk werd dat deze ogenschijnlijke simpele handeling voor veel aanwezige al een hele stap is. Voor veel kinderen is die stap net zo moeilijk als ouders dit van ze vragen. Het illustreerde heel duidelijk het thema van de avond, “Help, mijn kind zit op sociale media”. Een interactieve avond waarin duidelijk werd dat er geen kant en klaar draaiboek bestaat waarmee ouders en hun kinderen probleemloos alle vragen over sociale media kunnen oplossen. Uiteindelijk was de boodschap, ga en blijf in gesprek, wees duidelijk en stel grenzen.