header_vervolg_01.jpg

Aanmeldconsulent

DE BERKENSCHUTSE IS OP ZOEK NAAR EEN AMBITIEUZE

AANMELDCONSULENT
MET SPECIFIEKE KENNIS OVER  ALLE ONDERWIJS-, ZORG- EN ONDERSTEUNINGSPRODUCTEN
 
Werktijdfactor: : 0,5 – 0,6
 
DE WERKOMGEVING

De Berkenschutse is een expertisecentrum voor het Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). We hebben de ambitie gesteld om excellent onderwijs te geven en te voorzien in speciale ondersteuningsbehoeften die het regulier onderwijs overstijgen. De Berkenschutse heeft verschillende leerroutes, te weten basisonderwijs, dagbesteding, arbeidsmarkt en vervolgonderwijs vmbo, havo en vwo. Door samen te werken vanuit een onderzoekende houding wordt nieuwe expertise ontwikkeld en gedeeld.
Steeds vaker wordt voor de speciale ondersteuningsbehoeften een beroep gedaan op gelden vanuit de zorg (Wet Langdurige Zorg, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet).
Om dit goed vorm te geven zoeken wij een aanmeldconsulent die kennis heeft van alle onderwijs-, zorg- en ondersteuningsproducten, indicaties/beschikkingen en bijbehorende financieringsvormen.    
 
ONS AANBOD
 
Een uitdagende verantwoordelijke functie binnen het aanmeldteam. Het aanmeldteam is verantwoordelijk voor de administratieve en inhoudelijke voorbereidingen die vooraf gaan aan de plaatsing van een leerling op De Berkenschutse. Het gaat hier om een nieuwe functie, waarbij zowel het neerzetten van beleid als uitvoerende werkzaamheden tot het takenpakket horen. Van overleg met ouders, Kempenhaeghe, gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren en andere instanties (inclusief het stroomlijnen van het – financiële - proces) tot het zorgen dat de ‘extra handjes’ ook daadwerkelijk in de klas worden ingezet (inclusief de evaluatie).

JOUW KWALITEITEN
 
• Op een inspirerende, creatieve en flexibele wijze je taak kunnen verzorgen. 
• Affiniteit met onze doelgroepen.
• Goed ontwikkelde ICT-vaardigheden hebben.
• Kennis hebben van WLZ, de Jeugdwet, de ZVW en onderwijswetgeving (passend onderwijs).
• Initiatieven durven nemen en kunnen pionieren.
• Communicatief vaardig zijn, zowel mondeling als schriftelijk, en kunnen reflecteren op eigen handelen en denken. 
• In het bezit zijn van een relevante opleiding op minimaal hbo-niveau.
 
WIJ BIEDEN
• Honorering schaal 10 volgens cao PO
• Een tijdelijk aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling.
• Een gevarieerde en uitdagende werkomgeving in een naar buiten gericht organisatie.
• Kansen en mogelijkheden om nieuwe expertise op te doen en te delen.
 
Verdere informatie is te verkrijgen bij Bram Krol, directeur onderwijs. Te bereiken van maandag tot en met donderdag onder nummer 040-2279300.

Je sollicitatie kun je tot en met maandag 15 april 2019 12.00u richten aan Corien Habraken, medewerker P&O De Berkenschutse, Postbus 61, 5590 AB Heeze of per email naar: PSA@berkenschutse.nl.

Voor een overzicht van de openstaande vacatures bij De Berkenschutse gaat u naar onze website www.berkenschutse.nl