header_vervolg_04.jpg

Vacature ambulant onderwijskundig begeleiders (2x 0.8-1.0 FTE)

Expertisecentrum De Berkenschutse in Heeze, zoekt voor de Dienst Ambulante Begeleiding zo spoedig mogelijk een ambulant onderwijskundig begeleider. Het betreft de regio’s Midden en West-Brabant, Zeeland en Zuid- Holland.

Functieomschrijving/werkzaamheden:
Met een team van ambulant onderwijskundig begeleiders wordt invulling gegeven aan de taakstelling van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (zie www.lwoe.nl). De ambulant onderwijskundig begeleider geeft op zelfstandige basis begeleiding aan leerlingen, leerkrachten en docenten in het basis- en voortgezet onderwijs met een ondersteuningsvraag op het gebied van onderwijs en epilepsie. Daarnaast is er een gerichte inzet op het ontwikkelen van expertise rondom onderwijs en epilepsie, professionalisering en uitbouwen van het medische en onderwijskundige netwerk. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met directe collega’s en gedragswetenschappers. 

Functie-eisen:
- de kandidaat heeft als minimaal vereiste opleiding: leraar (speciaal) onderwijs,  ambulante begeleider en/of een recente Master SEN
- heeft ruime onderwijservaring in het primair en/of voortgezet (speciaal) onderwijs  
- is inzetbaar als ambulant onderwijskundig begeleider in PO, VO en MBO 
- is in staat om invulling te geven aan de rol van ambulant begeleider conform de drieledige professionaliteit:

kennis en expertise:
- heeft ervaring met en kennis van (of een sterke affiniteit met) epilepsie en/of aanverwante neurologische stoornissen en de gevolgen op het functioneren binnen de context van onderwijs en is bereid zich hierin te scholen
- beschikt over voldoende analytisch vermogen om te komen tot een integratief beeld en gerichte handelingsadviezen
- heeft kennis van actuele didactische en pedagogische ondersteuningsmiddelen
- heeft enige kennis van wet- en regelgeving m.b.t. Passend Onderwijs
- heeft ervaring in oplossingsgericht begeleiden en coachen van leraren en leerlingen
- ervaring in het geven van voorlichting en presentaties is wenselijk


attitude, communicatie en reflectie:
 
- kan een vertrouwensrelatie opbouwen met leerlingen, leraren, ouders/verzorgers en stelt zich daarbij gelijkwaardig en collegiaal op
- beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
- is in staat zelfstandig en autonoom te werken en is tegelijkertijd een sterke teamspeler, in nabijheid en op afstand  
- kent eigen grenzen, kan omgaan met kritiek, staat open voor feedback, reflecteert op eigen handelen in zijn of haar rol in het begeleidingsproces
- is een representatief netwerker die zelfstandig (nieuwe) contacten legt en onderhoudt in o.a. het medische circuit en het onderwijsveld


werken met (digitale) data en voorwaarden:
- heeft ruim voldoende digitale vaardigheden, o.a. Excel, Word, PowerPoint, sociale media, office 365
- is in het bezit van geldig rijbewijs en auto
- is bereid om te reizen van de eigen woonomgeving naar (een combinatie) van de hierboven genoemde regio’s o.b.v. de werkkostenregeling
- werkt minimaal 4 dagen p/w en kan flexibel omgaan met werktijden


Honorering: volgens cao PO schaal L11

Voor inlichtingen over deze functie kunt u terecht bij Theo Laureijs, afdelingsleider ambulante dienst, telefoon 06-23370190.

Sollicitatie met CV tot en met woensdag 19 augustus 2020 te richten aan: De Berkenschutse, t.a.v. Corien Habraken, medewerker afdeling P&O, Postbus 61, 5590 AB te Heeze.
Of per email:  PSA@berkenschutse.nl

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.