header_vervolg_01.jpg

Word jij onze nieuwe collega binnen ons team gedragswetenschappers? Onderwijsexpertisecentrum De Berkenschutse zoekt een:

 

Gedragswetenschapper (orthopedagoog(-generalist) / (gz-)psycholoog / schoolpsycholoog)

 

0.6 – 0.8 fte, tijdelijke aanstelling in verband met vervanging

 

ONS AANBOD

 

Een uitdagende, verantwoordelijke functie in een dynamische school die streeft naar professionaliteit en met grote betrokkenheid van leerlingen, ouders en medewerkers. Je levert een bijdrage in zorg aan leerlingen tussen de 4 – 20 jaar met zeer diverse leer- en ontwikkelingsproblemen, door expertise te delen, nieuwe expertise te zoeken, te ontwikkelen en toe te passen. Je werkt in een team van orthopedagogen, (gz)-psychologen, een schoolpsycholoog en een psychologisch assistente. Samen geef je invulling aan de leerlingzorg. Er zijn gerichte kansen in het ontwikkelen van expertise rondom onderwijs, professionalisering en uitbouwen van het (onderwijskundig) netwerk. Dit alles gebeurt in multidisciplinair verband.

 

TAKEN EN TAAKGEBIEDEN

 

Je levert een belangrijk bijdrage aan de intensievere leerlingenzorg. Je werkzaamheden zullen zowel diagnostisch van aard zijn als meer coachend en begeleidend.

Dit houdt in dat je wekelijks aansluit bij de COPP (zorgteam) om vanuit jouw rol als gedragswetenschapper de leerlingenzorg te waarborgen. Taken voor de gedragswetenschapper die hieruit voortvloeien zijn onder andere: het bieden van pedagogische/orthodidactische ondersteuning van de onderwijsprofessionals, het kortdurend begeleiden van leerlingen, overleg met ouders en samenwerking met ketenpartners. Indien nodig maak je hierbij gebruik van (neuro)psychologisch onderzoek.

 

Als gedragswetenschapper richt jij je op trends en (wetenschappelijke) ontwikkelingen. Hierbij zal je focus met name liggen op het gebied van leren, neurocognitie en orthodidactiek en de vertaling naar het primaire onderwijsproces. Binnen de functie werk je dus niet alleen binnen de leerlingenzorg, maar ook team- en schoolbreed.

 

JOUW KWALITEITEN EN OPLEIDING

 

  • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding psychologie of orthopedagogiek.
  • Je hebt kennis van en affiniteit met de domeinen die in de vacature geschetst worden;
  • Je gaat coachend en ondersteunend in op vraagstellingen van de diverse onderwijsprofessionals. Hierbij ga je uit van het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid van de onderwijsprofessional zelf;
  • Je investeert in het maken van verbinding en hebt een samenwerkingsgerichte houding;
  • Je bent een enthousiaste gedragswetenschapper die graag oplossingsgericht te werk gaat en uitgaat van de mogelijkheden, talenten en perspectieven van leerlingen en andere onderwijsprofessionals.

 

WIJ BIEDEN

 

  • Honorering volgens cao PO (salarisschaal 11)
  • Een tijdelijk contract voor de duur van een ziektevervanging
  • Een uitdagende baan met veel afwisseling in taken
  • Een fijne werkplek waar je verantwoordelijkheid kan en mag nemen in een prettige werksfeer en een mooie omgeving
  • Een collegiaal, professioneel team

 

OVERIGE INFORMATIE

 

Voor verdere informatie over deze functie kun je terecht bij Hilde Hermes (teamleider Team Gedragswetenschappers) tel.: 040 - 2279300.

 

SOLLICITEREN

 

Schriftelijke sollicitaties kunnen tot 6 november 2021 gericht worden aan Corien Habraken, medewerker P&O, of per mail naar PSA@berkenschutse.nl

 

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.