header_vervolg_02.jpg

DE BERKENSCHUTSE IS OP ZOEK NAAR EEN

GEDRAGSWETENSCHAPPER (ORTHOPEDAGOOG / PSYCHOLOOG) 

 

Werktijdfactor: 0.6-0.9 fte

0,6 fte vanaf september 2022 met uitzicht op vast

0,3 fte tijdelijk gedurende schooljaar 2022-2023

 

ONZE SCHOOL

 

De Berkenschutse is een onderwijsexpertisecentrum voor het speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO), op een mooie, groene locatie in het buitengebied van Heeze.

Het onderwijs wordt gegeven in leerroutes, te weten basisonderwijs, dagbesteding, arbeidsmarkt en vervolgonderwijs (vmbo, havo en vwo).

Daarnaast verzorgt De Berkenschutse ambulante onderwijskundige begeleiding met name aan leerlingen met epilepsie, of aan langdurig zieke leerlingen.

Alle collega’s werken intern samen met onderwijsversterkers, zoals paramedici, schoolmaatschappelijk werkenden en remedial teachers om te zorgen dat er excellent onderwijs gegeven wordt.

 

ONS AANBOD

 

Een uitdagende functie in een dynamische school. Jij bent een belangrijke partner in de zorg en het onderwijs aan leerlingen tussen de 4 – 20 jaar met zeer diverse leer- en ontwikkelingsproblemen. Samen met het onderwijskundig team geef je invulling aan de leerlingenzorg. Hierbij werk je in een team van 14 vakgenoten.

 

TAKEN EN TAAKGEBIEDEN

 

Je levert een belangrijke bijdrage aan de intensievere leerlingenzorg. Je werkzaamheden zullen zowel diagnostisch van aard zijn als meer coachend en begeleidend.

Taken voor de gedragswetenschapper zijn onder andere: het bieden van pedagogische/orthodidactische ondersteuning van de onderwijsprofessionals, het kortdurend begeleiden van leerlingen, overleg met ouders en samenwerking met ketenpartners. Indien nodig maak je hierbij gebruik van (neuro)psychologisch onderzoek.

 

Als gedragswetenschapper richt jij je op trends en (wetenschappelijke) ontwikkelingen. Hierbij zal je focus met name liggen op het gebied van leren, neurocognitie en orthodidactiek en de vertaling naar het onderwijsproces. Binnen de functie werk je dus niet alleen binnen de leerlingenzorg, maar ook team- en schoolbreed.

 

JOUW KWALITEITEN EN OPLEIDING

 

  • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding psychologie of orthopedagogiek.
  • Je hebt kennis van en affiniteit met de domeinen die in de vacature geschetst worden, specifiek gericht op leren en onderwijs.
  • Je gaat coachend en ondersteunend in op vraagstellingen van de diverse onderwijsprofessionals. Hierbij ga je uit van het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid van de onderwijsprofessional zelf.
  • Je investeert in het maken van verbinding en hebt een samenwerkingsgerichte houding.
  • Je bent een enthousiaste gedragswetenschapper die graag oplossingsgericht te werk gaat en uitgaat van de mogelijkheden, talenten en perspectieven van leerlingen en andere onderwijsprofessionals.

 

WIJ BIEDEN

 

  • Honorering volgens cao PO (salarisschaal 11).
  • Een tijdelijk contract voor de duur van één kalenderjaar.
  • Een uitdagende baan met veel afwisseling in taken.
  • Een fijne werkplek waar je verantwoordelijkheid kan en mag nemen in een prettige werksfeer en een mooie omgeving.
  • Een collegiaal, professioneel team.

 

OVERIGE INFORMATIE

 

Voor verdere informatie over deze functie kun je terecht bij Hilde Hermes (teamleider Team Gedragswetenschappers) tel.: 040-2279300.

 

Je sollicitatie kun je tot en met 8 juni 2022 richten aan Corien Habraken, medewerker P&O De Berkenschutse, Postbus 61, 5590 AB Heeze of per email naar: PSA@berkenschutse.nl.

 

Voor een overzicht van de openstaande vacatures bij De Berkenschutse ga naar onze website: www.berkenschutse.nl

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.