header_vervolg_01.jpg

Leraar so en vso arbeid/dagbesteding

Werktijdfactor: 1,0 fte


De werkomgeving

De Berkenschutse is een onderwijsexpertisecentrum voor het speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso), gelegen in Heeze. Het onderwijs wordt gegeven in leerroutes, te weten basisonderwijs, dagbesteding, arbeidsmarkt en vervolgonderwijs (vmbo, havo en vwo).

Daarnaast verzorgt De Berkenschutse ambulante onderwijskundige begeleiding met name aan leerlingen met epilepsie, of aan langdurig zieke leerlingen. De onderwijsprofessionals werken intern samen met onderwijsversterkers, zoals paramedici, schoolmaatschappelijk werkende en remedial teachers. Indien nodig ook met externe professionals.  


De Berkenschutse heeft de ambitie om excellent onderwijs te geven en te voorzien in speciale ondersteuningsbehoeften die het regulier onderwijs overstijgen. We zoeken een gedreven collega die door samen te werken, vanuit een onderzoekende houding, nieuwe expertise wil ontwikkelen en delen.

  

Ons aanbod

Een functie als leerkracht, in de vaste vervangerspool van De Berkenschutse. Samen met twee andere vaste vervangers ben je inzetbaar bij het speciaal onderwijs en bij de route arbeid en dagbesteding. Op maandag sta je vast in een groep binnen arbeid.

Een uitdagende verantwoordelijke taak in een dynamische school, die streeft naar professionaliteit en grote betrokkenheid van leerlingen, ouders en medewerkers. Je levert een bijdrage aan het realiseren van de koers en strategie van de school. Ben jij een onderwijsprofessional die zich wil blijven ontwikkelen, nieuwsgierig en ondernemend is? Dan komt De Berkenschutse graag met jou in contact!


Wij vragen 

  • Op een inspirerende, creatieve en flexibele wijze onderwijs kan verzorgen. 
  • In staat is een veilig pedagogisch klimaat te bieden aan leerlingen met diverse ondersteuningsbehoefte en kan aansluiten bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling.
  • Kan omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag.
  • Kan samenwerken met collega’s en communicatief vaardig is.
  • Sterk kan reflecteren op eigen handelen en denken.
  • In het bezit zijn is van een pabo diploma en/of 1e of 2e graad lerarenopleiding.

 

Wij bieden 

  • Honorering schaal L11 volgens cao PO 
  • Een tijdelijk aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling.
  • Een gevarieerde en uitdagende werkomgeving in een naar buiten gerichte organisatie.
  • Kansen en mogelijkheden om nieuwe expertise op te doen en te delen.

 

Verdere informatie is te verkrijgen bij Jan-Hein Swartjes. Te bereiken van maandag tot en met vrijdag onder nummer 040-2279300.


Je sollicitatie kun je tot en met 9 september 2019 richten aan Corien Habraken, medewerker P&O De Berkenschutse, Postbus 61, 5590 AB Heeze of per email naar: PSA@berkenschutse.nl.


Voor een overzicht van de openstaande vacatures bij De Berkenschutse ga naar onze website: www.berkenschutse.nl


Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.