header_vervolg_02.jpg

Onderwijsassistent lichamelijke opvoeding

DE BERKENSCHUTSE IS OP ZOEK NAAR EEN AMBITIEUZE ONDERWIJSASSISTENT LICHAMELIJKE OPVOEDING


Werktijdfactor: 1,0

 

DE WERKOMGEVING

De Berkenschutse is een onderwijsexpertisecentrum voor het Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), gelegen in Heeze. Dit onderwijs wordt gegeven in leerroutes, te weten basisonderwijs, dagbesteding, arbeidsmarkt en vervolgonderwijs vmbo, havo en vwo.

Daarnaast verzorgt De Berkenschutse ook ambulante onderwijskundige begeleiding met name aan leerlingen met epilepsie, of aan langdurig zieke leerlingen.

Om dit alles te realiseren werken onderwijsprofessionals samen met paramedici en overige betrokken in- en externe professionals.  


De Berkenschutse heeft de ambitie om excellent onderwijs te geven en te voorzien in speciale ondersteuningsbehoeften die het regulier onderwijs overstijgen. We zoeken voor deze vooruitstrevende ambitie mensen die door samen te werken, vanuit een onderzoekende houding, nieuwe expertise willen ontwikkelen en delen.


ONS AANBOD

Een uitdagende verantwoordelijke taak in een dynamische school, die streeft naar professionaliteit en grote betrokkenheid van leerlingen, ouders en medewerkers. Je levert een bijdrage aan het realiseren van de koers en strategie van de school. Ben jij onderwijsprofessional die zich wil blijven ontwikkelen, nieuwsgierig en ondernemend is? Dan komt De Berkenschutse graag met jou in contact!


CONTEXT

Op De Berkenschutse werken meerdere gymdocenten. Er zijn gymlessen waarbij extra ondersteuning nodig is ten aanzien van het lesgeven en/of de pedagogische ondersteuning van leerlingen. Het betreft hier met name gymlessen in ons uitstroomprofiel VSO vervolgonderwijs.


WIJ VRAGEN

 • Onder verantwoordelijkheid van de gymdocent, op een inspirerende, creatieve en flexibele wijze onderwijs en ondersteuning kunnen verzorgen.
 • Affiniteit met onze doelgroep.
 • Goed ontwikkelde ICT-vaardigheden hebben.
 • Goed kunnen werken in teamverband.
 • Een energiek en ondernemend persoon die proactief kan handelen en zelf initiatief neemt op het moment dat de situatie daar om vraagt.
 • Communicatief vaardig zijn en kunnen reflecteren op eigen handelen en denken.
 • Afgeronde opleiding onderwijsassistent (met affiniteit voor sport en bewegen) of afgeronde opleiding sport en bewegen (met affiniteit voor het onderwijs).
 • Kunnen omgaan met ‘uitdagend’ gedrag van leerlingen.


WIJ BIEDEN

 • Honorering schaal 4 volgens cao PO.
 • Een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Een gevarieerde en uitdagende werkomgeving in een naar buiten gerichte organisatie.
 • Kansen en mogelijkheden om nieuwe expertise op te doen en te delen.


Verdere informatie is te verkrijgen bij Bram Krol, directeur onderwijs. Te bereiken van maandag tot en met donderdag onder nummer 040-2279300.


Je sollicitatie kun je tot en met maandag 1 april 2019 12.00u richten aan

Corien Habraken, medewerker P&O De Berkenschutse, Postbus 61, 5590 AB Heeze of per email naar: PSA@berkenschutse.nl


Voor een overzicht van de openstaande vacatures bij De Berkenschutse gaat u naar onze website www.berkenschutse.nl