header_vervolg_02.jpg

DE BERKENSCHUTSE IS VOOR HET NIEUWE SCHOOLJAAR 2020/2021

OP ZOEK NAAR EEN AMBITIEUZE

PEDAGOGISCH ASSISTENT (voor verzorging/begeleiding leerlingen)

 

Werktijdfactor: 0,4 fte

 

De werkomgeving

De Berkenschutse is een onderwijsexpertisecentrum voor het speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso), gelegen in Heeze. Het onderwijs wordt gegeven in leerroutes gericht op basisonderwijs, dagbesteding, arbeidsmarkt en vervolgonderwijs (vmbo, havo en vwo). Daarnaast verzorgt De Berkenschutse ambulante onderwijskundige begeleiding met name aan leerlingen met epilepsie, of aan langdurig zieke leerlingen. De onderwijsprofessionals werken intern samen met onderwijsversterkers, zoals paramedici, schoolmaatschappelijk werkende en remedial teachers. Indien nodig ook met externe professionals. 


De Berkenschutse heeft de ambitie om excellent onderwijs te geven en te voorzien in speciale ondersteuningsbehoeften die het regulier onderwijs overstijgen. We zoeken een gedreven collega die door samen te werken, vanuit een onderzoekende houding, nieuwe expertise wil ontwikkelen en delen.


Ons aanbod

Deze vacature betreft de afdeling vso met leerlingen in de basisschoolleeftijd (4 tot 13 jaar en 12 tot 19 jaar). De vacature wordt ingevuld binnen uitstroomprofiel Dagbesteding en betreft leerlingen in leerroute 1 met een kalenderleeftijd van 6-13 jaar.
Het onderwijs is gericht op leerlingen met een matig, ernstig of ernstig meervoudige verstandelijke beperking. Al deze leerlingen zijn zeer moeilijk lerend en vaak is er sprake van bijkomende (medische) aandoeningen. Daarnaast kan er sprake zijn van emotionele-, gedrag- en/of lichamelijke problematiek


Wij vragen
•affiniteit met de doelgroep,
•in staat is een veilig pedagogisch klimaat te bieden aan leerlingen met diverse ondersteuningsbehoefte,
•zich kan inleven en kan aansluiten bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling,
•kan samenwerken met collega's,
•communicatief vaardig is,
•kan omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag,
•kan inspelen op lichamelijke zorg.
 

Vereisten
•afgeronde opleiding SPW/onderwijsassistent/activiteitenbegeleider


Wij bieden
•Honorering schaal 3 volgens cao po.
•Een tijdelijke aanstelling
•Een gevarieerde en uitdagende werkomgeving in een naar buiten gerichte organisatie.
•Kansen en mogelijkheden om nieuwe expertise op te doen en te delen.


Verdere informatie is te verkrijgen bij Sylvia Verdonschot teamleider vso dagbesteding. Te bereiken op werkdagen op nummer 040-2279300. In verband met de zomervakantie te bereiken op 13 en 14 juli en vanaf 18 augustus 2020.


Je sollicitatie kun je tot en met 19 augustus 2020 richten aan Corien Habraken, medewerker P&O De Berkenschutse, Postbus 61, 5590 AB Heeze of per email naar: PSA@berkenschutse.nl.


Voor een overzicht van de openstaande vacatures bij De Berkenschutse ga naar onze website: www.berkenschutse.nl.


Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.