header_vervolg_01.jpg

Vacature leraar VSOcd

De Berkenschutse is een expertise centrum voor het Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). We hebben de ambitie gesteld om excellent onderwijs te geven en te voorzien in speciale ondersteuningsbehoefte die het regulier onderwijs ontstijgt. Dit doen wij door samen te werken en door gebruik te maken van een onderzoekende houding om nieuwe expertise te ontwikkelen.

Deze vacature betreft de afdeling VSO oabcde. De afdeling richt zich op drie uitstroomprofielen, met daarbinnen verschillende leerroutes: dagbesteding (leerroutes o, a en b), arbeidsmarkt (leerroutes c en d) en vervolgonderwijs (vmbo – leerroute e). Iedere leerroute heeft leerlijnen, met binnen iedere leerlijn eigen kerndoelen en subdoelen, gebaseerd op de schoolstandaard.

 

De leerlingen die onderwijs volgen binnen leerroute cd stromen uit in uitstroomprofiel arbeid. Het onderwijs is gericht op leerlingen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. Al deze leerlingen zijn zeer moeilijk lerend en vaak is er sprake van bijkomende (medische) aandoeningen (onder meer epilepsie, stofwisselingsziekte en diabetes). Daarnaast kan er sprake zijn van emotionele-, gedrag- en/of lichamelijke problematiek.

 

Binnen de afdeling VSO oabcde van de Berkenschutse ontstaat een vacature voor een leerkracht voor 0,8 fte (werkdagen in overleg). Deze vacature wordt ingevuld in de diverse groepen van de cd, de leerkracht geeft samen met andere leerkrachten vorm aan het onderwijs.

 

We verwachten, naast affiniteit met de doelgroep, dat de nieuwe collega;

 • in staat is een veilig pedagogisch klimaat te bieden aan leerlingen met diverse ondersteuningsbehoefte,
 • zich kan inleven en kan aansluiten bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling,
 • kan samenwerken met collega’s,
 • onderwijs zo kan organiseren dat een onderwijsassistent het onderwijsprogramma en overige taken ter ondersteuning van het proces kan uitvoeren,
 • communicatief vaardig is,
 • sterk kan reflecteren op eigen handelen en denken,
 • kan omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag,
 • op creatieve wijze onderwijs kan vormgeven,
 • kan inspelen op lichamelijke zorg.

 

Vereisten: 

 • in het bezit zijn van de juiste onderwijsbevoegdheid.

 

We bieden:

 • honorering schaal L11 volgens CAO PO.
 • een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • een gevarieerde werkomgeving.
 • een uitdagende werkomgeving in een naar buiten gerichte organisatie.
 • kansen en mogelijkheden om nieuwe expertise op te doen en te delen. 

 

In week 2, 2019 zullen de gesprekken plaatsvinden, waarna in week 3 een tweede ronde plaats vindt. Deze bestaat voor de geselecteerde kandidaten uit het meelopen in de diverse klassen.

 

Verdere informatie is te verkrijgen bij Christel Verspaget (afdelingsleider VSO cd) te bereiken op werkdagen nummer 040-2279300.

 

U kunt uw sollicitatie tot en met 20 december 2018 richten aan Corien Habraken, medewerker P&O De Berkenschutse, Postbus 61, 5590 AB Heeze of per email naar: PSA@berkenschutse.nl