header_vervolg_02.jpg

Onderzoeksproject ‘Beter leren door beter slapen' gehonoreerd

De subsidieaanvraag voor het onderzoeksproject ‘Beter leren door beter slapen, hoe kunnen de leerkrachten bijdragen aan het verminderen van slaapproblemen bij leerlingen met autismespectrumstoornissen?' is gehonoreerd binnen de RAAK-PRO regeling door Regieorgaan SIA. Dit onderzoeksproject komt van het Lectoraat Levensloopbegeleiding bij Autisme van de HAN. Het is een breed samenwerkingsproject. Onder andere brengt De Berkenschutse haar bijdrage vanuit hun expertise op het gebied van onderwijs aan kinderen met autisme en het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe voor de slaapexpertise.

 

Slaapproblemen zijn een van de meest voorkomende bijkomende klinische aandoeningen bij autisme. Docenten in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) schrijven veel probleemgedrag in de klas met leerlingen met autismespectrumstoornissen hieraan toe. Het doel van het project 'Beter leren door beter slapen' is het verbeteren van het slaapgedrag en het schoolfunctioneren. Het middel dat hiervoor wordt ontwikkeld is een mobiele applicatie (app) die dagelijks monitort op relevante aspecten van slaapgedrag en schoolfunctioneren. Hierdoor kan de docent snel en gericht benodigde informatie traceren om samen met de ouders gericht te anticiperen.

 

Bron: https://www.han.nl/onderzoek/nieuws/beter-leren-beter-slapen-/

 

slaap apps