header_vervolg_02.jpg

Mooie waardering voor toegankelijkheid restaurant

Van 2 t/m 7 oktober is het de week van de Toegankelijkheid met het thema ‘Samen aan tafel’. Hiermee wil de werkgroep Ongehinderd Heeze-Leende de aandacht vestigen op de toegankelijkheid van restaurants in de gemeente Heeze-Leende. De werkgroep heeft een aantal restaurants geschouwd. De beide ambassadeurs van Ongehinderd Heeze-Leende, gesteund door de leerlingen van De Berkenschutse en leden van de werkgroep Toegankelijkheid van de Adviesraad Sociaal Domein, hebben na de schouw besloten dat ‘Het restaurant’ op De Berkenschutse voor iedereen toegankelijk is. Vanmiddag heeft de wethouder Cuijpers van gemeente Heeze-Leende de sticker Toegankelijkheid uitgereikt.

 

Iedere dinsdag wordt de vergaderzaal van De Berkenschutse omgebouwd tot restaurant. Een groep leerlingen bereidt onder leiding van hun vakdocenten een drie-gangen menu. Met dit project krijgen de leerlingen de gelegenheid om aan hun competenties te werken in een zo reëel mogelijke werksituatie. Het restaurant en de voorzieningen zijn zo ingericht en bereikbaar dat iedereen hier ongehinderd uiteten kan gaan. Er is een invalidetoilet aanwezig, de menukaart is goed te lezen voor mensen met minder zicht en de deur is ruim genoeg om met een rolstoel of scootmobiel binnen te komen. “Erg mooie waardering voor onze leerlingen”, vertelt Sandra Evers vakdocent De Berkenschutse. “Het laat ze groeien in zelfvertrouwen”.

 

Uitreiking Toegankelijkheid sticker De Berkenschutse

 

Uitreiking Toegankelijkheid sticker De Berkenschutse 2

 

Uitreiking Toegankelijkheid sticker De Berkenschutse 3