header_vervolg_01.jpg

Informatie-avond 'Hoe krijg je toegang?' op 20 februari

Hoe krijg je TOEGANG?

over regelingen en voorzieningen

 

Hoe vraag ik de juiste ondersteuning en zorg aan?
Hoe legt mijn kind contacten met mensen die bij hem/haar passen, die hetzelfde van vriendschap verwachten, bij wie mijn kind zichzelf kan zijn?
Welke begeleiding is er mogelijk tijdens het studeren en hoe regel je dat?
Wat betekent de Participatiewet voor mijn kind?
Hoe krijg ik toegang tot de Wmo?
Wat houdt curatele, bewind en mentorschap in?

 
Houden deze vragen u, als ouder of verzorger, ook bezig? Op dinsdag 20 februari 2018 (19.00 tot 21.30 uur) is er een informatie-avond op De Berkenschutse, gebouw havo/vwo, te Heeze. Er zijn diverse workshops die kunnen helpen bij het beantwoorden van deze vragen. Informatie over deze workshops vindt u hieronder.

 

Programma

19.00 - 19.30       inloop en keuze workshops, ontvangst met koffie in de aula

19.30 - 19.40       opening door Bram Krol, directeur onderwijs

19.40 - 20.20       workshops ronde 1

20.25 - 21.05       workshops ronde 2

21.05 - 21.30       gezamenlijke afsluiting in de aula

 

Aanmelden

Vanaf donderdag 1 februari t/m 19 februari kunt u zich voor deze avond aanmelden via onderstaand aanmeldformulier. Op de avond zelf maakt u de keuze welke workshops u gaat bezoeken.

 

___________________________________________________________

 
Workshop 'Contacten'

Bianca Ebeling, ouder van leerlingen met autisme

 

Hoe leg ik contacten met mensen die bij mij passen, die hetzelfde van vriendschap verwachten als ik, bij wie ik mezelf kan zijn?

In de workshop wil ik graag aandacht besteden aan verwachtingen: wat verwacht jij van je eigen sociale contacten? Wat haalt u er uit?

Is dat wel hetzelfde als waar uw kind behoefte aan heeft of van geniet?

Voelt hij zich bij de hanggroep of voetbalclub wel net zo gehoord, begrepen, gewaardeerd, grappig, ontspannen, thuis als bij zijn online contacten op Steam of in de App-groep?

Wat is uw zorg? Wat denk u dat hij mist?

Als u zeker weet dat meer fysiek/persoonlijk contact nodig is: in welke vorm? Wat is passend en leuk?

Hoe vind u die ene andere persoon die geweldig bij u zou passen, die misschien drie straten verder op zijn eigen zolderkamertje alleen zit?

Als u iemand zoekt om mee anime te kijken moet je dan in de plaatselijke kroeg gaan zoeken?

___________________________________________________________

 

Workshop 'Goede informatie is belangrijk'

Mia Kusters & Dorien Kloosterman van Naar-Keuze

Naar Keuze is een budgethoudersvereniging , een belangenorganisatie voor ouders/familie van mensen met een beperking, die een PGB hebben. Zij geven voorlichting en wijzen de weg naar Toegang tot hulp/voorzieningen.

 

Voor u als ouders is het dikwijls niet eenvoudig om de juiste zorg en ondersteuning aan te vragen en te krijgen. Het gevoel om van het kastje naar de muur te worden gestuurd, herkent bijna iedereen. Toch zijn er vaak meer mogelijkheden dan u denkt. Het doel van deze informatie ( workshop)  is dat u beter uw weg vindt en de goede zorg en ondersteuning krijgt waar uw kind behoefte aan heeft.

In begrijpelijke taal krijgt u uitleg over de zorgwetten sinds 2015 als Wlz, Jeugdwet, zorgverzekeringswet, Wmo, maar ook over het PGB en cliëntondersteuning wordt u bijgepraat. Er wordt antwoord gegeven op vragen zoals: Wanneer kun je gebruik maken van de Wlz en wanneer niet? Hoe zit het met de Jeugdwet? Welke regels gelden er? Kan de gemeente een PGB weigeren? Kan ik ook zorg op school inzetten? Hoe werkt dat dan?

 

Ook krijgt u advies hoe en waar u het beste een aanvraag voor zorg en ondersteuning kunnen indienen. Na afloop van de bijeenkomst krijgt u de brochure Zorg en ondersteuning sinds 2015 - in makkelijk Nederlands mee naar huis, zodat u de informatie later nog eens rustig kunnen nalezen. 

________________________________________________________________

Workshop 'Participatiewet'

Dorine van Hout, arbeidsdeskundige bij het UWV 

 

Een presentatie over de inhoud van de Participatiewet en wat deze wet betekent voor de leerlingen van De Berkenschutse.

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden.  Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij een gewone werkgever.

________________________________________________________________

 

Workshop 'Centrum Jeugd en Gezin'

Agnieszka Kuc, generalist WIJ-team Woensel-Zuidoost te Eindhoven

Ernie Gerstmans, Jeugdzorgwerker Centrum Jeugd en Gezin te Heeze-Leende

 

Een presentatie met uitleg over de missie en visie van WIJ en de CJG in het algemeen. De uitleg over het CJG wordt ook toegespitst op Heeze-Leende. Daarnaast wordt de toegang tot de tweede lijn (Jeugdwet en WMO) besproken en is er ruimte om vragen te beantwoorden.

________________________________________________________________

 

Workshop 'Notaris en mentorschap'

Notaris Annette Wijers heeft haar praktijk in Heeze.

Hendri van den Bogaart is beschermingsbewindvoerder bij ZEKER (financiële zorgverlening) regio Eindhoven.

 

Wet en vormgeving van curatele, bewind en mentorschap komen aan bod.

Vanaf achttien jaar is iemand meerderjarig en handelings­bekwaam. Dit wil zeggen dat iemand zelfstandig (zonder toestemming van ouders of voogd), ‘rechtshandelingen’ kan verrichten die niet kunnen worden teruggedraaid.

Soms is iemand onvoldoende in staat om de eigen belangen goed te behartigen of voor zichzelf te zorgen. De wet geeft dan de mogelijkheid om (een deel van) de goederen van diegene onder bewind te stellen

________________________________________________________________

 

Workshop 'Regels & voorzieningen'

Ton Rutten, decaan Fontys

 

U krijgt antwoord op vragen als: wat is een functiebeperking en welke voorzieningen zijn er binnen het hoger onderwijs, onderwijs na de havo en het vwo, en binnen Fontys? Hoe houdt de opleiding rekening met mijn functiebeperking en wat kan ik zelf doen? Waar en bij wie kan ik terecht met al mijn vragen?

________________________________________________________________