header_vervolg_02.jpg

Leerlingen, ouders en medewerkers gezocht voor onderzoek beter leren door beter slapen

Hoe kunnen de leerkrachten bijdragen aan het verminderen van slaapproblemen bij leerlingen met autismespectrumstoornissen? Dit is de centrale vraagstelling van het onderzoeksvoorstel 'Beter leren door beter slapen' van het Lectoraat Levensloopbegeleiding bij Autisme van de HAN.

 

Slaapproblemen zijn een van de meest voorkomende bijkomende klinische aandoeningen bij autisme. Docenten in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) schrijven veel probleemgedrag in de klas met leerlingen met autismespectrumstoornissen hieraan toe.

Het doel van het project 'Beter Leren door Beter Slapen' is het verbeteren van het slaapgedrag en het schoolfunctioneren. Er wordt een interventie ontwikkeld waarvan een mobiele applicatie (app) onderdeel is. De app monitort dagelijks op relevante aspecten van slaapgedrag en schoolfunctioneren. Hierdoor kan de docent snel en gericht benodigde informatie traceren om samen met de ouders gericht te anticiperen.

 

Focusgroepen

Samen met een aantal enthousiaste docenten, ouders en leerlingen willen we komen tot een ontwerp van de app. We willen dit doen door een aantal focusgroepen op school te organiseren. Op die manier brengen we de wensen en behoeften van de toekomstige gebruikers van de app in kaart met als doel een app te ontwikkelen waar iedereen mee kan en wil werken.

Er zullen twee focusgroepen, op een nader te bepalen tijdstip op de school, plaatsvinden. De totale tijdsinvestering zal (naar verwachting) 6 uur bedragen.

 

Projectteam

De VSO-scholen Heliomare (Wijk aan Zee), De Brouwerij (Oosterbeek), De Berkenschutse (Heeze) en Altra college (Amsterdam) nemen deel aan het onderzoek. Het onderzoeksproject is door de HAN, UvA en Heliomare samen met docenten van de scholen voorbereid.

 

Deelnemen?

Wilt u deelnemen aan de focusgroepen dan kunt u zich daarvoor aanmelden bij Jos de Wit of Ans Joosten. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Jos de Wit of Ans Joosten (040-2279666). U kunt zich per mail aanmelden voor 22 maart bij jos.de.wit@berkenschutse.nl of ans.joosten@berkenschutse.nl.  De focusgroepen zullen in overleg op een nader te bepalen tijdstip op de school plaatsvinden.