header_vervolg_04.jpg

Terugblik Berkenbrein november 2018

Graag geven wij u nog een korte terugblik op een inhoudelijk zeer geslaagd seminar Berkenbrein van 7 november  ‘Ik word er zo moe van; invloed van onderwijs op slaap en van slaap op onderwijs’.

 

Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor de slaap van onze jeugd? Ouders natuurlijk op de eerste plaats, maar wat als het niet goed gaat? De school lijkt in eerste instantie geen plek voor beïnvloeding van slaap, want slapen doe je thuis. Of ligt er toch wel een taak of een onbenutte kans op school?
Slecht slapen heeft direct invloed op schoolprestaties en is een belangrijke reden voor schoolverzuim, dus de school heeft zeker een belang dat het slapen goed verloopt. Het is ook een plek waar de gevolgen van slecht slapen snel kunnen worden gesignaleerd.

 

”Slaap is belangrijk voor leren en geheugen: slaap zorgt voor het verankeren van herinneringen, zeer late en korte slapers halen lagere schoolcijfers en slaap spoelt de hersenen schoon door afbraakproducten te verwijderen vooral in de diepe slaap.”

 

Alleen al de grote opkomst op het seminar doet vermoeden dat veel medewerkers op scholen willen helpen om de slaap van hun leerlingen te verbeteren, maar missen nog de kennis en ervaring om dit ook daadwerkelijk te doen. Met dit seminar hoopt en verwacht de organisatie de deelnemers niet alleen kennis te hebben gegeven over de wederzijdse relatie tussen slaap en schoolprestaties, maar ook praktische informatie die direct in de praktijk ingezet kan worden om de slaap te verbeteren. Dat deze verwachtingen zijn gehaald, blijkt uit de opmerkingen van vele bevlogen deelnemers. Enkele opmerkingen en concrete acties die dit illustreren zijn:

 

“Top middag en naast de wetenschap ook heel praktisch en interactief, zorgen voor meer daglicht in de ochtend, letten op verlichting in de klaslokalen (Meer licht in de klas zorgt voor betere schoolprestaties (vooral betere aandachts-functies), schermbeperking in de avond- slaapeducatie aanbieden aan de leerlingen, schoolleiding op de hoogte brengen van het lespakket 'charge your brainzzz', ontspannende activiteiten inbouwen voor het slapen, slaaphygiëne meenemen in de begeleiding van leerlingen, een leerzame studiedag!”

 

Onderwijsexpertisecentrum De Berkenschutse bundelde voor dit symposium haar krachten in zorg en onderwijs met collega’s van het Centrum voor Slaapgeneeskunde waarmee ze binnen Kempenhaeghe samenwerken. De experts gingen met bevlogen leerkrachten, mentoren, ambulant begeleiders in gesprek over de mogelijkheden die school heeft om slaap van kinderen te verbeteren en slaapproblemen aan te pakken. Aspecten die aan de orde kwamen: slapen is leren; een goede nacht slaap zorgt voor 20 tot 40% meer opslag van de leerstof van overdag, de voorbereiding voor een goede slaap start in de ochtend; prettig leren zorgt voor fijner slapen en puberslaap: te laat, te kort en oncontroleerbaar?; of toch niet. Zo behandelde psycholoog Anneke Stevens de basisprincipes over ‘slaap bij kinderen en jongeren’ en gaf ze praktische adviezen voor overdag. Dr. Marijke Gordijn, chronobioloog bij Chrono@Work. ging in op ‘er is een tijd van slapen… en een tijd van leren; hoe optimaliseren we beide?’, ‘hoe belangrijk is slaap voor leren en het geheugen’ en ‘welke programma’s zijn er voor in de klas’. Kinderneuroloog en somnoloog dr. Sigrid Pillen ging op interactieve wijze aan de hand van een ‘stappenplan’ en casuïstiek in op de vraag ‘Wat kan of moet een school met slaapproblemen?’.

Boeiende sprekers, inzichten en interactie die het waard zijn om kennis van te nemen, te delen en ook praktisch toe te passen in de klas. Graag ontmoeten wij u weer bij een volgend Berkenbrein.

 

De presentaties van de professionals vindt u hieronder terug:

Anneke Stevens: Slaap bij kinderen en jongeren

Marijke Gordijn: Er is een tijd van slapen ... en een tijd van leren; hoe optimaliseren we beide?

Sigrid Pillen: Wat kan of moet een school met slaapproblemen?