header_vervolg_04.jpg

Drukbezocht en geslaagd Berkenbrein ‘Prikkelende prikkels’

seminar Berkenbrein maart 2019

Op 20 maart 2019 bezochten zo’n 300 deelnemers uit het onderwijsveld het door ons onderwijsexpertisecentrum voor de achtste keer georganiseerde Berkenbrein.

Met het thema: 'Prikkelende prikkels. De rol van prikkelverwerking op leren en gedrag in het onderwijs'.

De grote opkomst doet vermoeden dat veel onderwijsprofessionals op zoek zijn naar kennis over prikkelverwerking en handvatten om direct in de praktijk toe te passen. Dat de prikkelmeter als een belangrijke tool werd aangereikt blijkt ook uit de reacties van deelnemers zoals ‘Ik ga de prikkelmeter gebruiken’, ‘We gaan de prikkelmeter als hulpmiddel inzetten’ en ‘Met de prikkelmeter kunnen we de prikkelverwerking in kaart brengen in de klas’.


seminar Berkenbrein maart 2019

 


Geert Thoonen; Achtergrond seminar Berkenbrein

Na de opening door directeur Bram Krol, nam GZ-psycholoog Geert Thoonen de deelnemers mee door de lezingen van de middag te positioneren in het model van J. Morton en U. Frith (1995) nadat hij dit model heeft uitgelegd. Vanuit een gebundelde expertise van De Berkenschutse en Kempenhaeghe dragen wij via de organisatie van het Berkenbrein bij aan het stimuleren van kennisuitwisseling tussen professionals in onderwijs en zorg.
Presentatie Geert Thoonen

André Rietman; Je brein breken over prikkels

In zijn presentatie gaf André Rietman een introductie in de sensorische informatieverwerking. Welke prikkels komen het brein binnen en hoe worden die verwerkt? Welke trends zijn er op dat gebied te zien in de verschillende leeftijdsfasen? Wat kan er misgaan en hoe ziet dat er uit bij ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ASS) of hersenletsel? Daarbij werden modellen van Lucy Miller en Winnie Dunn besproken met enkele recente wetenschappelijke ontwikkelingen.

Presentatie André Rietman

Dr. Celeste Meijs; Sensorische prikkelverwerking: wat betekent het voor de schoolsituatie?

Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek ging Celeste Meijs in op sensorische prikkelverwerking en het inzetten van hulpmiddelen daarbij.

In iedere klas zijn leerlingen die opvallen door hun gedrag. Ze kunnen bijvoorbeeld druk of bezig zijn, maar er zijn ook leerlingen die veel naar buiten staren of zich afschermen voor wat er in de klas gebeurt. Dit gedrag kan samenhangen met de manier waarop leerlingen sensorische prikkels verwerken. Het kan ervoor zorgen dat kinderen minder goed opletten, met als gevolg dat ze mogelijk minder goede schoolprestaties kunnen behalen. Maar, hoe vaak komt het daadwerkelijk voor dat kinderen problemen ervaren in de sensorische prikkelverwerking? En hangt dit samen met leeftijd en geslacht? Daarnaast lijken problemen met het wel of niet reageren op prikkels soms sterk op problemen met executieve functies, waaronder inhibitie, het kunnen onderdrukken van reacties.

Presentatie Celeste Meijs

Prikkel de praktijk; delen van praktische ervaringen met de prikkelmeter

Als afsluiter presenteerden Jonita Vreijsen, Patricia Oosterveen en Marieke Wijnans, collega’s van De Berkenschutse, hoe de theorie over prikkelverwerking is omgezet in een praktische werkvorm voor in de klas. Het idee hierachter is dat leerlingen beter tot leren kunnen komen als hun prikkelverwerking beter is gereguleerd. Door de gekozen werkvorm worden leerkrachten en leerlingen getraind in het herkennen van onder- en overprikkeling en gebruiken zij een tool (de prikkelmeter) om met leerlingen in gesprek te gaan over hun prikkelverwerking. Deze prikkelmeter ondersteunt de leerling om een activerende of kalmerende strategie te kiezen, waarmee de prikkelverwerking kan worden gereguleerd.

Presentatie De Berkenschutse

Naast het delen van de praktische ervaringen ontvingen de bezoekers een prikkelmeter en werden ze geprikkeld om hiermee zelf aan de slag te gaan. Bezoekers keken terug op een waardevolle studiemiddag. Reacties daarbij waren: ‘Ga in gesprek met de leerling’, ‘Wat wil de leerling zelf’ en ‘Mijn leerlingen anders bekijken aan de hand van vier typen’.

Ondertussen kijken we vooruit, naar een nieuw seminar Berkenbrein in het najaar. Gericht op onderwerpen en inzichten die de moeite waard zijn om kennis van te nemen en te delen in de klas. Binnenkort vindt u meer informatie op deze website.

 

Sprekers seminar Berkenbrein maart 2019