header_vervolg_04.jpg

Drukbezocht en zeer geslaagd Berkenbrein ‘Leren leren #hoe dan’

Berkenbrein leren kun je leren 533 x 319 pixels

Op 30 oktober 2019 bezochten ruim 300 deelnemers uit het onderwijsveld het door ons onderwijsexpertisecentrum voor de negende keer georganiseerde Berkenbrein 'Leren leren kun je leren #hoe dan?’ Over de rol van het tienerbrein en over hoe je een leerling kunt helpen om grip te krijgen op het leren.

De grote opkomst maakt duidelijk dat het thema veel onderwijsprofessionals, die werken met leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, aanspreekt. Ditmaal stond het seminar bol van praktische richtlijnen, eyeopeners en adviezen.

 

image00063
 
Rianne van Boxtel; Introductie op het thema
Na de opening door directeur onderwijs Bram Krol, leidde Rianne van Boxtel, leraar De Berkenschutse, het thema in door drie stellingen te tonen waarop enkele deelnemers konden reageren via een werpmicrofoon. De trend voor het seminar was gezet: een dynamische middag!

Prof. dr. Jelle Jolles; De lerende leerling en het brein: handvatten voor de praktijk

Jelle ging in zijn informatieve presentatie in op de veranderende visie op het brein en gaf veel handvatten voor het onderwijs op basis van de resultaten uit breinonderzoek. Hij benadrukte dat het brein een nieuwigheidsmachine is, die door het onderwijs continu gestimuleerd moet worden om zich verder te ontwikkelen. Belangrijk motto was hoe we de nieuwsgierigheid bij leerlingen kunnen blijven aanwakkeren in het onderwijs. Hij besprak uitvoerig een zestal breinfeiten en vier domeinen waarop ontwikkeld moet worden om zo de executieve functies te trainen. Jelle geeft tot slot verschillende voorbeelden van denkstimulerende vragen, foto’s en praatplaten, die op elk moment in de klas kunnen worden gezet. Allemaal activiteiten die de nieuwsgierigheid van het brein van leerlingen versterken en onderhouden. Nadere informatie en achtergronden, zie www.jellejolles.nl.
Presentatie Jelle Jolles

 

Inge Verstraete; Grip op leren

Aan de hand van vele concrete voorbeelden legde Inge in haar presentatie uit dat het leren leren een impliciet onderdeel moet zijn van een les. Het verwerven van deze vaardigheden vraagt veel oefening. Inge ging uitvoerig in op de ‘cognitive overload’ theorie en zeven manieren om een ‘cognitive overload’ bij leerlingen te voorkomen. Het zoeken naar de juiste balans tussen prikkelen van het brein en het voorkomen van overprikkeling is belangrijk. Inge sloot af met een aantal mooie voorbeelden van het maken van aantekeningen door leerlingen: wat werkt om het leerproces zo goed mogelijk te ondersteunen.
Presentatie Inge Verstraete

 

Rianne van Boxtel; Leren? Kun je leren!

De focus van de presentatie van Rianne was leren leren bij leerlingen met ASS. Hiervoor werden een aantal belangrijke aspecten besproken. Aan de hand van vele voorbeelden uit de praktijk gaf Rianne een goed beeld over het belang van het scheppen van context, concreet zijn, visualiseren, eigenaarschap, prikkelarm en positiviteit. Tenslotte besteedde Rianne aandacht aan het gebruik van de agenda, die volgens haar vaak het ‘boek des onheils’ is voor veel leerlingen (omdat er vaak geen leuke of positieve dingen in staan) en aan opdrachten en toetsen. Daarbij gaf ze suggesties om werkopdrachten eenduidiger te maken voor leerlingen.
Presentatie Rianne van Boxtel


Bezoekers keken terug op een waardevolle studiemiddag. Ondertussen kijken we vooruit, naar een nieuw seminar Berkenbrein in het voorjaar, op 18 maart 2020. Ook dit seminar zal gericht zijn op onderwerpen en inzichten die de moeite waard zijn om kennis van te nemen en te delen in de klas. Binnenkort vindt u meer informatie op deze website.

image00068