header_vervolg_04.jpg

Informatieavond 16+

Dinsdag 24 mei heeft bij De Berkenschutse een goed bezochte Informatieavond 16+ plaats gevonden.

 

Tijdens deze avond hebben diverse sprekers uitleg gegeven over o.a. Participatiewetgeving, WMO, WLZ en Jeugdwet, Mentorschap & bewind voering, Lotgenoten en Algemene informatie financiële zaken 18+/studiefinanciering.

 

Via onderstaande links is actuele informatie over bovengenoemde onderwerpen beschikbaar.

 

Partcipatiewetgeving:

 

Naar-Keuze is een belangenorganisatie voor ouders/familie van mensen met een beperking, die een PGB hebben. Dat kan een PGB voor Wlz zorg zijn, voor huishoudelijke verzorging of een andere WMO-voorziening, maar ook voor jeugdzorg of verpleging/verzorging of IKZ (intensieve kindzorg) via de zorgverzekering. In elke levensfase kunnen zij met de meest uiteenlopende vragen bij ons terecht. Zo informeren en adviseren wij bij vragen over het persoonsgebonden budget bij de gemeente, zorgverzekering en Wet langdurige Zorg, wonen met een PGB in een kleinschalige woonvorm, de eigen bijdrage, het indicatietraject, het beschrijven van de zorg, zorgovereenkomsten, trekkingsrecht via de SVB enz.

 

www.rechtspraak.nl

www.mentorschap.nl

www.​goedvertegenwoordigd.nl

www.notaris.nl => Levenstestament

 

WatHoe
Aanvragen DigiD www.digid.nl/aanvragen
Ziektekosten verzekering afsluiten Een verzekering kiezen
Zorgtoeslag aanvragen www.belastingdienst.nl/toeslagen
WA-verzekering afsluiten Een verzekering kiezen/aanpassen
Tegemoetkoming scholieren aanvragen www.duo.nl
Aanmelden mbo Bij de gekozen school
Aanmelden hbo/universiteit www.studielink.nl
Aanvragen basisbeurs (mbo) en aanvullende beurs (mbo/hbo/universiteit) www.duo.nl
Studielening via de overheid www.duo.nl
Collegegeldcredit aanvragen (hbo/universiteit) www.duo.nl
Commercieel lenen Via een bank
Terugvragen teveel betaalde belasting student/jongere www.belastingdienst.nl/jongeren
Bijzondere regelingen studie en handicap Via de decaan van de opleiding navragen, www.duo.nl