header_vervolg_01.jpg

Project Multiculturele samenleving

Door de verharding in de samenleving en het daarbij horende gebrek aan tolerantie hebben we afgelopen week in de afdeling f (leerjaar 1 t/m 3 van havo/vwo) een project gedraaid over de multiculturele samenleving. Het project heeft 3 weken geduurd waarbij we de eerste twee weken aan de slag zijn gegaan met een website www.dutchkids.nl; dit is een interactieve website over identiteit en het opgroeie...n in de multiculturele Nederlandse samenleving. Vervolgens hebben we het project afgesloten met een rapworkshop. Zo konden leerlingen zich uiten op een creatieve wijze.

 

Het doel van het project was om tolerantie bij onze leerlingen te vergroten en afgaand op de rapteksten die ze hebben geschreven, is dit zeker gelukt.

 

project multiculturele samenleving1