header_vervolg_02.jpg

Aanmelden

Aanmelding

Heeft u zich voldoende georiënteerd op De Berkenschutse en is er interesse om de leerling aan te melden?

Dan wordt tijdens het telefonisch spreekuur een eerste inschatting gemaakt of De Berkenschutse kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. De aanmeldfunctionaris zal u op dat moment diverse vragen stellen over de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Deze informatie wordt vastgelegd in een document (Quickscan).

Op deze manier wordt aan de hand van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) en de ondersteuningsbehoefte van de leerling een eerste inschatting gemaakt: is de verwachting dat De Berkenschutse kan bieden wat deze leerling nodig heeft?