header_vervolg_01.jpg

Aanmelden

Aanmelding

Heeft u zich voldoende georiënteerd op De Berkenschutse en is er interesse om de leerling aan te melden?


Dan wordt tijdens het telefonisch spreekuur een eerste inschatting gemaakt of De Berkenschutse kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. De aanmeldfunctionaris zal u op dat moment diverse vragen stellen over de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Deze informatie wordt vastgelegd in een document (Quickscan).

Op deze manier wordt aan de hand van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) en de ondersteuningsbehoefte van de leerling een eerste inschatting gemaakt: is de verwachting dat De Berkenschutse kan bieden wat deze leerling nodig heeft?

 

Wat is de uiterlijke aanmelddatum voor het nieuwe schooljaar?

Klik hier voor het antwoord en meer veelgestelde vragen.


Aanmelden Dienst Ambulante onderwijskundige begeleiding

Voor aanmelden en meer informatie over onze Dienst ambulante onderwijskundige begeleiding klik hier.


**********************************************************************************

Vanwege de beschikbare plaatsen in de klassen zijn er op dit moment geen plaatsingsmogelijkheden in leerjaar 2 vmbo theoretische leerweg, leerjaar 3 vmbobk en leerjaar 3 havo. Extra ruimte voor deze klassen is niet beschikbaar.

Ook samenwerkingsverbanden zijn hierover geïnformeerd.

Uiteraard hopen we dat we dit knelpunt zo snel mogelijk kunnen oplossen, maar de kans is groot dat dit pas met ingang van schooljaar 2020-2021 kan.

We vragen uw begrip voor de situatie.

**********************************************************************************