header_vervolg_02.jpg

ESF subsidie

De Berkenschutse maakt gebruik van subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF+ 2021-2027) in het kader van de bevordering van de aansluiting van het voortgezet speciaal onderwijs op de arbeidsmarkt danwel het vervolgonderwijs. De subsidie hebben we aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

 

Deze extra gelden gebruiken we om de leerlingen nog beter voor te kunnen bereiden op de arbeidsmarkt en eventuele verdere opleidingen. Concreet betekent dit dat we de stagemogelijkheden konden uitbreiden, we nu meerdere branchegerichte cursussen kunnen aanbieden en dat we de praktijkvakken verder kunnen blijven professionaliseren.

 

 

Logo_ESF.jpeg