header_vervolg_01.jpg

De ouders

Ouders nemen een belangrijke plaats in binnen de school. De samenwerking met ouders vinden we belangrijk omdat we samen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en het leerrendement van het kind op school. In de samenwerking met ouders maken wij onderscheid tussen ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid.

Ouderparticipatie betekent de hulp en ondersteuning van ouders bij schoolactiviteiten. Over ouderbetrokkenheid wordt gesproken wanneer er sprake is van een niet vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school, waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind.

De Berkenschutse heeft het belang van samenwerken met ouders opgenomen in de schoolgids. Klik voor de schoolgids op bijgaande link: https://www.berkenschutse.nl/de-school/schooldocumenten.