header_vervolg_01.jpg

Terugblik Berkenbrein 4 november 2020.

'Naar school? Ja toch! Perspectief bij schooluitval en preventie.

 

Kijk hieronder de presentatie van Evelyne Karel, gezondheidszorgpsycholoog bij De Berkenschutse terug.

 

Evelyne Karel neemt u mee in het door De Berkenschutse ontwikkelde aanbod binnen LANS (Leerlingen Allemaal Naar School).

Binnen LANS kijken we hoe we schoolaanwezigheid kunnen bevorderen, verzuim op tijd kunnen signaleren en wat u in de aanpak hierin als school kunt doen. Ze schetst een beeld hoe we binnen LANS werken aan het herstel van de schoolgang bij het meest hardnekkige verzuim. Ook geeft ze een inkijkje in het proces hoe een wetenschappelijk getoetste behandelmethodiek geïmplementeerd kan worden in het onderwijs. Evelyne licht de hobbels toe, maar ook het belang en de winst van deze manier van werken.