header_vervolg_01.jpg

Ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2020-2021:
Voor het schooljaar 2020-2021 zal er geen vrijwillige ouderbijdrage gevraagd worden.
Ieder jaar zal er opnieuw gekeken worden wat de vrijwillige ouderbijdrage zal worden voor het aankomende schooljaar.