header_vervolg_04.jpg

Telefonisch spreekuur

Telefonisch spreekuur

Het telefonisch spreekuur is voor ouder(s)/verzorger(s), scholen, verwijzers of andere betrokkenen. Het doel van het telefonisch spreekuur is tweeledig:

  1. oriëntatie en informatie
  2. aanmelding

 

Oriëntatie en informatie

Het telefonisch spreekuur is bedoeld voor (korte) vragen over:

  • de aanmeldprocedure
  • informatie over wat De Berkenschutse of een specifieke afdeling te bieden heeft
  • het (anoniem) bespreken van een mogelijke aanmelding

 

Aanmelding

Heeft u zich voldoende georiënteerd op De Berkenschutse en is er interesse om de leerling aan te melden?

Dan wordt tijdens het telefonisch spreekuur een eerste inschatting gemaakt of De Berkenschutse kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. De aanmeldfunctionaris zal u op dat moment diverse vragen stellen over de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Deze informatie wordt vastgelegd in een document (Quickscan).

Op deze manier wordt aan de hand van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) en de ondersteuningsbehoefte van de leerling een eerste inschatting gemaakt: is de verwachting dat De Berkenschutse kan bieden wat deze leerling nodig heeft?

 

Tijdens het telefonisch spreekuur is één aanmeldfunctionaris bereikbaar voor vragen. Indien wenselijk of noodzakelijk wordt er met u een (telefonische) vervolgafspraak gemaakt.

 

Let op: tijdens het telefonisch spreekuur kunnen geen uitspraken worden gedaan over de plaatsbaarheid van een leerling. Om hierover uitspraken te kunnen doen is zorgvuldig onderzoek nodig (ten minste een Quickscan en een dossieranalyse).

 

Dag en tijdstip telefonisch spreekuur:

Maandag  

15.00 – 16.00 uur

Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag  

11.00 – 12.00 uur


Bereikbaar via: 040 – 22 79 328