header_vervolg_02.jpg

Leerroutes 4 en 5 (arbeid)

​De leerroutes 4 en 5 richten zich op leerlingen (vanaf 12 jaar) met epilepsie en/of een neurologische stoornis, langdurig zieke leerlingen en moeilijk lerende leerlingen die zich voorbereiden op integratie en actieve participatie in de samenleving. Leerlingen binnen leerroute 4 krijgen stof aangeboden uit de leerlijnen voor het vso zml. De aangereikte stof is gericht op de toekomst binnen een arbeidsmatige setting: loonvormende of beschermde arbeid. Voor leerroute 5 staan de leerlijnen centraal die gericht zijn op loonvormende arbeid.

 

De leergebied overstijgende kerndoelen zijn: leren leren en sociaal gedrag. De leerlingen concentreren zich onder andere op taakaanpak, hulp vragen, zelfstandig werken, jezelf presenteren, keuzes maken, omgaan met ruzie en opkomen voor jezelf. Ook oriënteren de kinderen zich op de praktijkvakken koken/facilitaire dienstverlening, techniek en landbouw. We begeleiden de leerlingen naar een zo zelfstandig mogelijk leven als het gaat om werken, wonen en vrijetijdsbesteding.

 

Bij de voorbereiding op arbeid speelt het Arbeids- onderzoek- en trainingscentrum (AOT)​ een belangrijke rol. Het AOT richt zich echter niet alleen op leerlingen met een uitstroomprofiel arbeid, maar verzorgt ook dienstverlening in alle andere uitstroomprofielen (dagbesteding en vervolgonderwijs). Dit doen zij door middelen en begeleiding in te zetten die passen bij het uitstroomperspectief van de betreffende leerling. Bij deze middelen horen onder andere arbeidsdiagnostiek- en observatie, loopbaanbegeleiding, arbeidstraining binnen de interne stagecarrousel, interne en externe stages.