header_vervolg_02.jpg

Medische zorg

De Berkenschutse heeft veel leerlingen die tijdens schooluren medische zorg nodig hebben. Veel van deze zorg kan geboden worden door ons eigen personeel en daarbij vooral door onze schoolverpleegkundigen. Zij hebben kennis van, en zijn bevoegd tot, het uitoefenen van de noodzakelijke (eenvoudige) medische handelingen bij leerlingen op onze school. Daarnaast hebben de schoolverpleegkundigen een rol in het geven van voorlichting en instructie aan kinderen, medewerkers en eventueel ouder(s)/verzorger(s) over (verpleegkundige) verzorging. De schoolverpleegkundigen stellen daar, indien nodig, een individueel medisch handelingsplan op voor een leerling. Soms is de benodigde zorg echter te specifiek en mogen wij (de schoolverpleegkundigen) de medische handelingen wettelijk niet uitvoeren. Dan zal er een beroep gedaan worden op andere medici buiten de school.

 

Hieronder kort samengevat de afspraken over het verlenen van medische zorg bij calamiteiten tijdens de schooluren:

 

Verpleegtechnische zorg

De schoolverpleegkundigen en enkele medewerkers zijn geschoold in risicovolle en voorbehouden handelingen. Maar ook in EHBK (Eerste Hulp Bij Kinderen) en reanimeren.

 

Huisartsgeneeskundige zorg

Externe leerlingen worden via de schoolverpleegkundigen doorverwezen naar de huisartsenpraktijk in Heeze. De leerlingen die op Kempenhaeghe verblijven worden via de schoolverpleegkundigen doorverwezen naar een huisarts van Kempenhaeghe.

 

Neurologische / epileptologische zorg

Voor leerlingen die onder behandeling zijn van een neuroloog op Kempenhaeghe (of verblijven op Kempenhaeghe) wordt er altijd een beroep gedaan, via de schoolverpleegkundigen, op de behandelend (of dienstdoend) neuroloog op Kempenhaeghe.

 

Voor leerlingen die elders onder behandeling zijn wordt er altijd, via de schoolverpleegkundigen, contact opgenomen met de behandelend neuroloog / kinderarts. Indien de situatie toch wat gecompliceerder ligt, kan er aan de behandelend arts gevraagd worden om contact op te nemen met een dienstdoend neuroloog op Kempenhaeghe.

 

Indien er medische zorg nodig is die op de Berkenschutse niet geboden kan worden, wordt er contact opgenomen met de huisartsenpraktijk te Heeze, of het St. Anna ziekenhuis te Geldrop, of in het uiterste geval het alarmnummer 112.

 

Hier kunt u de medicatielijst voor het schooljaar 2018-2019 vinden:

pdfMedicatielijst