header_vervolg_04.jpg

Informatiemiddagen

Tussentijds instromen

Is het de bedoeling dat uw zoon of dochter tussentijds (als het schooljaar al begonnen is) zal instromen in het (voortgezet) speciaal onderwijs? Of gaat uw zoon of dochter naar groep 1? Dan wordt in overleg met de aanmeldfunctionaris afgesproken hoe de oriëntatiefase eruit zal zien. Denk hierbij aan een individueel oriëntatiegesprek. Neem hiervoor contact op met het aanmeldteam tijdens het telefonisch spreekuur.


Informatiemiddagen

Zit uw zoon/dochter in groep 7of 8 en wilt u zich oriënteren op De Berkenschutse. Dan verwijzen we u graag naar de informatiemiddagen. U krijgt hier meer informatie over één van de volgende afdelingen: dagbesteding/arbeid, vmbo, havo/vwo.


Wilt u een informatiemiddag bezoeken?

Dan kunt u zich aanmelden via onderstaand formulier.

Inschrijving informatiemiddag

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer