header_vervolg_02.jpg

Informatiemiddagen

Tussentijds instromen

Is het de bedoeling dat uw zoon of dochter tussentijds (als het schooljaar al begonnen is) zal instromen in het (voortgezet) speciaal onderwijs? Of gaat uw zoon of dochter naar groep 1? Dan wordt in overleg met de aanmeldconsulent afgesproken hoe de oriëntatiefase eruit zal zien. Denk hierbij aan een individueel oriëntatiegesprek. Neem hiervoor contact op met het aanmeldteam tijdens het telefonisch spreekuur.


Oriëntatie

Na 1 juni worden er geen oriëntatiegesprekken meer gevoerd.

Dit wordt na de zomervakantie weer opgepakt.

Voor vragen kunt u contact opnemen tijdens het telefonisch spreekuur.

 

Zit uw zoon/dochter in groep 7 of 8 en wilt u zich oriënteren op De Berkenschutse: 

 

  • oriëntatie voor Dagbesteding/Arbeid (leerroute 1 t/m 5):

dan wordt in overleg met de aanmeldconsulent afgesproken hoe de oriëntatiefase eruit zal zien. Denk hierbij aan een individueel oriëntatiegesprek. Neem hiervoor contact op met het aanmeldteam tijdens het telefonisch spreekuur.

 

  • oriëntatie voor vmbo, havo/vwo (leerroute 6 en 7):

de oriëntatie is als volgt vormgegeven:

- een informatiefilm

- rondleiding door het schoolgebouw (duur ca. 45 minuten)


U kunt zich inschrijven voor een rondleiding door het gebouw. Tijdens deze rondleiding kunnen eventuele vragen gesteld en beantwoord worden. Inschrijven hiervoor kan via onderstaand formulier. Na inschrijving ontvangt u per mail een link naar een informatiefilm.

 
Wilt u een informatiemiddag voor oriëntatie vmbo, havo/vwo bezoeken?

De rondleidingen zijn voor ouder en kind en vinden plaats op onderstaande woensdagmiddag(en) tussen 13:00-16:00 uur. Het specifieke tijdstip ontvangt u enkele dagen van tevoren via de mail. 

 

Dit schooljaar zijn er geen informatiemiddagen meer.

Voor vragen kunt u  contact opnemen tijdens het telefonisch spreekuur.