header_vervolg_01.jpg

Informatiemiddagen

Tussentijds instromen

Is het de bedoeling dat uw zoon of dochter tussentijds (als het schooljaar al begonnen is) zal instromen in het (voortgezet) speciaal onderwijs? Of gaat uw zoon of dochter naar groep 1? Dan wordt in overleg met de aanmeldfunctionaris afgesproken hoe de oriëntatiefase eruit zal zien. Denk hierbij aan een individueel oriëntatiegesprek. Neem hiervoor contact op met het aanmeldteam tijdens het telefonisch spreekuur.


Informatiemiddagen

Zit uw zoon/dochter in groep 7of 8 en wilt u zich oriënteren op De Berkenschutse. Dan verwijzen we u graag naar de informatiemiddagen. U krijgt hier meer informatie over één van de volgende afdelingen: arbeid/vervolgonderwijs vmbo, havo/vwo.


Wilt u een informatiemiddag bezoeken?

Dan kunt u zich via het secretariaat aanmeldingen per mail aanmelden via aanmeldingen@berkenschutse.nl of telefonisch via 040 - 22 79 326. Graag in de mail vermelden voor welke afdeling u belangstelling heeft en met hoeveel personen u aanwezig bent.

 

Datum informatiemiddag    

Woensdag 5 februari 2020, 13.30 tot 15.00uur

ouder(s)/verzorger(s) met zoon/dochter ter oriëntatie voor arbeid/vervolgonderwijs vmbo, havo/vwo

 

Woensdag 11 maart 2020, 13.30 tot 15.00uur

ouder(s)/verzorger(s) met zoon/dochter ter oriëntatie voor arbeid/vervolgonderwijs vmbo, havo/vwo

 

Woensdag 15 april 2020, 13.30 tot 15.00uur

ouder(s)/verzorger(s) met zoon/dochter ter oriëntatie voor arbeid/vervolgonderwijs vmbo, havo/vwo

  

Woensdag 27 mei 2020, 13.30 tot 15.00uur

ouder(s)/verzorger(s) met zoon/dochter groep 7 leerlingen

 

Woensdag 10 juni 2020, 13.30 tot 15.00uur

ouder(s)/verzorger(s) met zoon/dochter ter oriëntatie voor arbeid/vervolgonderwijs vmbo, havo/vwo