header_vervolg_02.jpg

De organisatie

De Berkenschutse maakt samen met Kempenhaeghe, expertisecentrum voor epileptologie, slaapgeneesku​nde en neurocognitie, deel uit van de Stichting Kempenhaeghe. De stichting heeft een raad van toezicht / raad van bestuur model. De raad van bestuur is het bevoegd gezag van de school.

 

Organisatorisch is De Berkenschutse verdeeld in vijf sectoren: Algemeen, SO (basisschoolleeftijd), VSO (langdurig zieke leerlingen, meervoudig gehandicapte leerlingen en zeer moeilijk lerende leerlingen, inclusief het AOT), VSO havo/vwo (leerlingen met autisme en langdurig zieke leerlingen) en de Dienst Ambulante Begeleiding. De dagelijkse leiding is in handen van de algemeen directeur en de directeur onderwijs. Iedere onderwijsafdeling wordt aangestuurd door een afdelingsleider. Binnen de afdelingen en voor het onderwijsondersteunend personeel zijn er teams werkzaam die aangestuurd worden door een teamleider. Onderwijsversterkers zijn onder andere: gespecialiseerde verpleegkundigen, gedragswetenschappers en paramedici.

  

organogram verdana versie 27062017