header_vervolg_01.jpg

Aanmeldteam

Binnen De Berkenschutse zijn een drietal aanmeldconsulenten verantwoordelijk voor de aanname van nieuwe leerlingen; van het eerste telefonische contact tot en met het intakegesprek. In principe heeft u tijdens het grootste gedeelte van het aanmeldproces één vast aanspreekpunt.

De aanmeldconsulenten worden structureel ondersteund door een gedragswetenschapper, twee secretarieel medewerkers en – indien nodig – een schoolmaatschappelijk werker en een arts.