header_vervolg_04.jpg

​​​​​​​Examens​

 

Examen vmbo-bb en vmbo-kb

De leerlingen uit de bovenbouw van vmbo-bb en vmbo-kb volgen beroepsgerichte lessen die passen binnen het door hen gekozen profiel. Dit betreft de profielen economie & ondernemen, groen en zorg & welzijn. Daarnaast volgen zij ook keuzedelen uit andere profielen.

Het profiel groen wordt voor de basisberoepsgerichte - en kaderberoepsgerichte leerweg in samenwerking met het Helicon vormgegeven. 

De profielen economie & ondernemen en zorg & welzijn worden voor de basisberoepsgerichte - en kaderberoepsgerichte leerweg in samenwerking met scholengemeenschap Were Di vormgegeven. 

Dit houdt voor alle profielen in dat de leerlingen uiteindelijk hun volwaardige diploma halen op de samenwerkingsschool. 

 

Wanneer u vragen over het examen vmbo-bb en vmbo-kb heeft, kunt u contact opnemen met de teamleider vmbo bovenbouw Carola Albers (carola.albers@berkenschutse.nl).

 

Examen vmbo-tl, havo en vwo

Het examen vmbo-t, havo en vwo op een vso-school als De Berkenschutse wijkt op enige punten af van het eindexamen zoals dat op reguliere scholen voor voortgezet onderwijs wordt afgenomen. Ook de wijze van examineren is anders dan die op reguliere scholen. Voor de examenkandidaten vmbo-t, havo en vwo is het staatsexamen de instantie die het examen afneemt.

 

De leerlingen uit de bovenbouw van vmbo-tl volgen vaklessen die passen binnen de door hen gekozen sector. Dit betreft de sectoren economie, landbouw, techniek en zorg & welzijn.

De sectoren van vmbo-tl worden in samenwerking met DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) vormgegeven. Dit houdt in dat deze leerlingen uiteindelijk hun volwaardige diploma halen via staatsexamens.

Door middel van onderstaande links informeren wij de examenkandidaten vmbo-tl, havo en vwo en hun ouders/verzorgers over het examen.

 

Wanneer u vragen over het staatsexamen vmbo-t, havo en/of vwo heeft, kunt u contact opnemen met de examensecretaris Natascha Jaegers (natascha.jaegers@berkenschutse.nl).

  

Exameninformatie

Exameninformatie volgt later dit schooljaar en kunt u t.z.t. vinden op deze pagina. 

 

Demofilmpje mondelinge examens

Demofilmpje mondelinge examens is te zien op het Youtube kanaal: https://youtu.be/t0tN6p3mxSI 

 

Rooster mondelinge examens schooljaar 2023-2024

Volgt later.

 

Rooster schriftelijke examens schooljaar 2023-2024

Volgt later.

 

Vakinformatie

 Volgt later.