header_vervolg_04.jpg

​​​​​​​Examens​

Examen vmbo-bb en vmbo-kb

De leerlingen uit de bovenbouw van vmbo-bb en vmbo-kb volgen beroepsgerichte lessen die passen binnen het door hen gekozen profiel. Dit betreft de profielen economie & ondernemen, groen en zorg & welzijn. Daarnaast volgen zij ook keuzedelen uit andere profielen.

Het profiel groen wordt voor de basisberoepsgerichte - en kaderberoepsgerichte leerweg in samenwerking met het Helicon vorm gegeven. 

De profielen economie & ondernemen en zorg & welzijn worden voor de basisberoepsgerichte - en kaderberoepsgerichte leerweg in samenwerking met scholengemeenschap Were Di vorm gegeven. 

Dit houdt voor alle profielen in dat de leerlingen uiteindelijk hun volwaardige diploma halen op de samenwerkingsschool. 

 

Examen vmbo-tl, havo en vwo

Het examen vmbo-t, havo en vwo op een vso-school als De Berkenschutse wijkt op enige punten af van het eindexamen zoals dat op reguliere scholen voor voortgezet onderwijs wordt afgenomen. Ook de wijze van examineren is anders dan die op reguliere scholen. Voor de examenkandidaten vmbo-t, havo en vwo is het staatsexamen de instantie die het examen afneemt.

 

De leerlingen uit de bovenbouw van vmbo-tl volgen vaklessen die passen binnen de door hen gekozen sector. Dit betreft de sectoren economie, landbouw, techniek en zorg & welzijn.

 

De sectoren van vmbo-tl worden in samenwerking met DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) vorm gegeven. Dit houdt in dat deze leerlingen uiteindelijk hun volwaardige diploma halen via staatsexamens.

 

Door middel van onderstaande links informeren wij de examenkandidaten vmbo-tl, havo en vwo en hun ouders/verzorgers over het examen.

 

Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de examencoördinator Natascha Jaegers (natascha.jaegers@berkenschutse.nl).

  

Exameninformatie

pdfexameninformatie_2021.pdf

 

Demofilmpje mondelinge examens

Demofilmpje mondelinge examens is te zien op het Youtube kanaal: https://youtu.be/t0tN6p3mxSI 

 

Rooster mondelinge examens

pdfrooster mondelinge examens vmbo met examennummer

pdfrooster mondelinge examens havo en vwo met examennummers

 

Rooster schriftelijke examens

pdfRooster schriftelijke examens 1e tijdvak

 

Vakinformatie

vmbo-t

pdfNederlands_vmbot_20211.pdf

pdfNederlands_literatuurlijst_vmbot_20211.pdf

pdfEngels_vmbot_20211.pdf

pdfmaatschappijleer__vmbo_TL_20211.pdf

pdfprofielwerkstuk__vmbo_TL_20211.pdf

pdfnask1_vmboTL_20211.pdf

pdfaardrijkskunde_vmbo_TL__20211.pdf

pdfBiologie__vmboTL_2021_11.pdf

pdfgeschiedenis__vmbo_TL_20211.pdf

 

havo

pdfNederlands_havo_20211.pdf

pdfNederlands_literatuurlijst_havo_vwo20211.pdf 

pdfEngels_havo_20211.pdf 

pdfmaatschappijleer_havo_vwo__20211.pdf

pdfwiskundeA_havo_20211.pdf

pdfwiskunde_B_havo_20211.pdf

pdfwiskunde_D_havo_20211.pdf

pdfscheikunde_havo_20211.pdf

pdfbiologie_havo_20211.pdf 

pdfaardrijkskunde_havo_20211.pdf

pdfBedrijfseconomie_havo_vwo_20211.pdf 

pdfDuits_havo_20211.pdf 

pdfeconomie__havo_vwo_20211.pdf

pdfgeschiedenis_havo_20211.pdf

pdfinformatica_havo_20211.pdf

pdfTekenen_havo_20211.pdf

pdfprofielwerkstuk__havo_vwo_2021.pdf

pdfnatuurkunde_havo_2021.pdf

 

vwo

pdfNederlands_vwo_20211.pdf 

pdfNederlands_literatuurlijst_havo_vwo20211.pdf

pdfEngels_vwo_20211.pdf

pdfmaatschappijleer_havo_vwo__20211.pdf

pdfDuits_vwo_20211.pdf

pdfwiskundeA_vwo_20211.pdf

pdfwiskundeB_VWO_20211.pdf

pdfwiskunde_D_vwo_20211.pdf

pdfnatuurkunde_vwo_20211.pdf

pdfscheikunde_vwo_20211.pdf

pdfinformatica_vwo_20211.pdf

pdfbiologie_vwo_20211.pdf

pdfaardrijkskunde_vwo_20211.pdf

pdfBedrijfseconomie_havo_vwo_20212.pdf

pdfeconomie__havo_vwo_20211.pdf

pdfgeschiedenis_vwo_20211.pdf

pdfTekenen_vwo_20211.pdf

pdfprofielwerkstuk__havo_vwo_2021.pdf