header_vervolg_02.jpg

​​​​​​​Examens​

Examen vmbo-bb en vmbo-kb

De leerlingen uit de bovenbouw van vmbo-bb en vmbo-kb volgen beroepsgerichte lessen die passen binnen het door hen gekozen profiel. Dit betreft de profielen economie & ondernemen, groen en zorg & welzijn. Daarnaast volgen zij ook keuzedelen uit andere profielen.

Het profiel groen wordt voor de basisberoepsgerichte - en kaderberoepsgerichte leerweg in samenwerking met het Helicon vorm gegeven. 

De profielen economie & ondernemen en zorg & welzijn worden voor de basisberoepsgerichte - en kaderberoepsgerichte leerweg in samenwerking met scholengemeenschap Were Di vorm gegeven. 

Dit houdt voor alle profielen in dat de leerlingen uiteindelijk hun volwaardige diploma halen op de samenwerkingsschool. 

 

Examen vmbo-tl, havo en vwo

Het examen vmbo-t, havo en vwo op een vso-school als De Berkenschutse wijkt op enige punten af van het eindexamen zoals dat op reguliere scholen voor voortgezet onderwijs wordt afgenomen. Ook de wijze van examineren is anders dan die op reguliere scholen. Voor de examenkandidaten vmbo-t, havo en vwo is het staatsexamen de instantie die het examen afneemt.

 

De leerlingen uit de bovenbouw van vmbo-tl volgen vaklessen die passen binnen de door hen gekozen sector. Dit betreft de sectoren economie, landbouw, techniek en zorg & welzijn.

 

De sectoren van vmbo-tl worden in samenwerking met DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) vorm gegeven. Dit houdt in dat deze leerlingen uiteindelijk hun volwaardige diploma halen via staatsexamens.

 

Door middel van onderstaande links informeren wij de examenkandidaten vmbo-tl, havo en vwo en hun ouders/verzorgers over het examen.

  

Exameninformatie

pdfexameninformatie20182019.pdf

 

Demofilmpje mondelinge examens

Demofilmpje mondelinge examens is te zien op het Youtube kanaal: https://youtu.be/t0tN6p3mxSI 

 

Rooster mondelinge examens

pdfvmbot_mondelinge_examens_2019.pdf 

pdfhavo_vwo_mondelinge_examens_2019.pdf

 

Rooster schriftelijke examens

pdfexamenrooster_1e_tijdvak_2019.pdf

 

Vakinformatie

vmbo-t

pdfaardrijkskunde_vmboTL_2019.pdf

pdfgeschiedenis_vmboTL_2019.pdf

pdfmaatschappijleer__vmboTL_2019.pdf

pdfrekentoets_vmbo-t_havo_vwo_2019.pdf

 

havo

pdfaardrijkskunde_havo_2019.pdf

pdfbiologie_havo_2019.pdf

pdfDuits__havo__2019.pdf

pdfeconomie_havovwo__2019.pdf

pdfEngels_havo_2019.pdf

pdfgeschiedenis_havo_2019.pdf

pdfinformatica_havo_2019.pdf

pdfMO_havovwo__2019.pdf

pdfmaatschappijleer_havo_vwo__2019.pdf

pdfnatuurkunde_havo_2019.pdf

pdfNederlands_havo_2019.pdf

pdfNederlands_literatuurlijst_2019.pdf

pdfprofielwerkstuk_havo_vwo_2019.pdf

pdfrekentoets_vmbo-t_havo_vwo_2019.pdf

pdfscheikunde_havo_2019.pdf

pdftehatex_praktisch_examen-havo-2019.pdf

pdftehatex_syllabus-havo-2019.pdf

pdfwiskunde_B_havo_2019.pdf

pdfwiskunde_D_havo_2019.pdf

pdfwiskundeA_havo_2019.pdf

 

vwo

pdfaardrijkskunde_vwo_2019.pdf

pdfbiologie_vwo_2019.pdf

pdfDuits_vwo__2019.pdf

pdfeconomie_havovwo__2019.pdf

pdfEngels_vwo__2019.pdf

pdfgeschiedenis_vwo_2019.pdf

pdfinformatica_vwo_2019.pdf

pdfMO_havovwo__2019.pdf

pdfmaatschappijleer_havo_vwo__2019.pdf

pdfnatuurkunde_vwo_2019.pdf

pdfNederlands_literatuurlijst_2019.pdf

pdfNederlands_vwo_2019.pdf

pdfprofielwerkstuk_havo_vwo_2019.pdf

pdfrekentoets_vmbo-t_havo_vwo_2019.pdf

pdfscheikunde_vwo_2019.pdf

pdftehatex_praktisch_examen-vwo-2019.pdf

pdftehatex_syllabus-vwo-2019.pdf

pdfwiskunde_B_vwo_2019.pdf

pdfwiskunde_D_vwo_2019.pdf

pdfwiskundeA_vwo_2019.pdf

 

Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de examencoördinator Natascha Jaegers (natascha.jaegers@berkenschutse.nl).