header_vervolg_04.jpg

​​​​​​​Examens​

Examen vmbo-bb en vmbo-kb

De leerlingen uit de bovenbouw van vmbo-bb en vmbo-kb volgen beroepsgerichte lessen die passen binnen het door hen gekozen profiel. Dit betreft de profielen economie & ondernemen, groen en zorg & welzijn. Daarnaast volgen zij ook keuzedelen uit andere profielen.

Het profiel groen wordt voor de basisberoepsgerichte - en kaderberoepsgerichte leerweg in samenwerking met het Helicon vorm gegeven. 

De profielen economie & ondernemen en zorg & welzijn worden voor de basisberoepsgerichte - en kaderberoepsgerichte leerweg in samenwerking met scholengemeenschap Were Di vorm gegeven. 

Dit houdt voor alle profielen in dat de leerlingen uiteindelijk hun volwaardige diploma halen op de samenwerkingsschool. 

 

Examen vmbo-tl, havo en vwo

Het examen vmbo-t, havo en vwo op een vso-school als De Berkenschutse wijkt op enige punten af van het eindexamen zoals dat op reguliere scholen voor voortgezet onderwijs wordt afgenomen. Ook de wijze van examineren is anders dan die op reguliere scholen. Voor de examenkandidaten vmbo-t, havo en vwo is het staatsexamen de instantie die het examen afneemt.

 

De leerlingen uit de bovenbouw van vmbo-tl volgen vaklessen die passen binnen de door hen gekozen sector. Dit betreft de sectoren economie, landbouw, techniek en zorg & welzijn.

 

De sectoren van vmbo-tl worden in samenwerking met DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) vorm gegeven. Dit houdt in dat deze leerlingen uiteindelijk hun volwaardige diploma halen via staatsexamens.

 

Door middel van onderstaande links informeren wij de examenkandidaten vmbo-tl, havo en vwo en hun ouders/verzorgers over het examen.

 

Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de examencoördinator Natascha Jaegers (natascha.jaegers@berkenschutse.nl).

  

Exameninformatie

 pdfexameninformatie_2020_.pdf

 

Demofilmpje mondelinge examens

Demofilmpje mondelinge examens is te zien op het Youtube kanaal: https://youtu.be/t0tN6p3mxSI 

 

Rooster mondelinge examens

Aanvullende informatie bij onderstaande roosters:
*PW betekent profielwerkstuk.
*Als bij het examenvak een casus ter voorbereiding wordt aangeboden, dan dient de kandidaat zich 25 minuten voor de examentijd in het lokaal casus te melden.
pdfrooster_mondelinge_examens_vmbo_tl_met_examennummer.pdf

pdfrooster_mondelinge_examens_havovwo_met_examennummer.pdf

 

 

Rooster schriftelijke examens

pdfexamenrooster_1e_tijdvak_2020.pdf 

 

Vakinformatie

vmbo-t

pdfNederlands_literatuurlijst_vmbot_2020.pdf

pdfNederlands_vmbot_2020_1.pdf

pdfwiskunde__vmbot_2020.pdf 

pdfbiologie__vmbot_2020.pdf

pdfmaatschappijleer__vmbot_2020.pdf

pdfnask1_vmboTL_2020.pdf

pdfvakinformatie_ak_vmbo_TL.pdf

pdfvakinformatie_gs_vmbo_TL.pdf

pdfvakinformatie_PWS_vmbo_TL.pdf
pdfeconomie_vmbot__2020.pdf

pdfEngels_vmbot_2020.pdf

 

havo

pdfDuits_havo_2020.pdf

pdfeconomie__havo_vwo_2020.pdf

pdfEngels_havo_2020.pdf

pdfgeschiedenis_havo_2020.pdf

pdfinformatica_havo_2020.pdf

pdfmaatschappijleer_havo_vwo__2020.pdf

pdfMO_havo_vwo_2020.pdf

pdfnatuurkunde_havo_2020.pdf

pdfNederlands_havo_2020.pdf

pdfNederlands_literatuurlijst_havo_vwo_2020.pdf

pdfscheikunde_havo_2020.pdf

pdftekenen_havo_2020.pdf

pdfhavo_wiskunde_A_2020.pdf

pdfwiskunde_B_havo_2020.pdf

pdfwiskunde_D_havo_2020.pdf

pdfbiologie_havo_2020.pdf

 

vwo

pdfDuits_vwo__2020.pdf

pdfeconomie__havo_vwo_2020.pdf

pdfEngels_vwo_2020.pdf

pdfgeschiedenis_vwo_2020.pdf

pdfinformatica_vwo_2020.pdf

pdfmaatschappijleer_havo_vwo__2020.pdf

pdfMO_havo_vwo_2020.pdf

pdfnatuurkunde_vwo_2020.pdf

pdfNederlands_literatuurlijst_havo_vwo_2020.pdf

pdfNederlands_vwo_2020.pdf

pdfvwo_wiskunde_A_2020.pdf

pdfwiskunde_B_vwo_2020.pdf

pdfwiskunde_D_vwo_2020.pdf 

pdftekenen-vwo-2020-vakinformatie.pdf
pdfbiologie_vwo_2020.pdf

pdfscheikunde_VWO_2020.pdf