header_vervolg_02.jpg

​​​​​​​Examens​

 

Examen vmbo-bb en vmbo-kb

De leerlingen uit de bovenbouw van vmbo-bb en vmbo-kb volgen beroepsgerichte lessen die passen binnen het door hen gekozen profiel. Dit betreft de profielen economie & ondernemen, groen en zorg & welzijn. Daarnaast volgen zij ook keuzedelen uit andere profielen.

Het profiel groen wordt voor de basisberoepsgerichte - en kaderberoepsgerichte leerweg in samenwerking met het Helicon vormgegeven. 

De profielen economie & ondernemen en zorg & welzijn worden voor de basisberoepsgerichte - en kaderberoepsgerichte leerweg in samenwerking met scholengemeenschap Were Di vormgegeven. 

Dit houdt voor alle profielen in dat de leerlingen uiteindelijk hun volwaardige diploma halen op de samenwerkingsschool. 

 

Wanneer u vragen over het examen vmbo-bb en vmbo-kb heeft, kunt u contact opnemen met de leerlingcoördinator Leyla Cherif (leyla.cherif@berkenschutse.nl).

 

Examen vmbo-tl, havo en vwo

Het examen vmbo-t, havo en vwo op een vso-school als De Berkenschutse wijkt op enige punten af van het eindexamen zoals dat op reguliere scholen voor voortgezet onderwijs wordt afgenomen. Ook de wijze van examineren is anders dan die op reguliere scholen. Voor de examenkandidaten vmbo-t, havo en vwo is het staatsexamen de instantie die het examen afneemt.

 

De leerlingen uit de bovenbouw van vmbo-tl volgen vaklessen die passen binnen de door hen gekozen sector. Dit betreft de sectoren economie, landbouw, techniek en zorg & welzijn.

De sectoren van vmbo-tl worden in samenwerking met DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) vormgegeven. Dit houdt in dat deze leerlingen uiteindelijk hun volwaardige diploma halen via staatsexamens.

Door middel van onderstaande links informeren wij de examenkandidaten vmbo-tl, havo en vwo en hun ouders/verzorgers over het examen.

 

Wanneer u vragen over het staatsexamen vmbo-t, havo en/of vwo heeft, kunt u contact opnemen met de examensecretaris Natascha Jaegers (natascha.jaegers@berkenschutse.nl).

  

Exameninformatie

pdfExameninformatie 2024

 

Demofilmpje mondelinge examens

Demofilmpje mondelinge examens is te zien op het Youtube kanaal: https://youtu.be/t0tN6p3mxSI 

 

Rooster mondelinge examens schooljaar 2023-2024

Volgt later.

 

Rooster schriftelijke examens schooljaar 2023-2024

pdfRooster schriftelijke examens 1e tijdvak 2024

 

Vakinformatie

Vmbo-t

pdfAardrijkskunde vmbo-t 2024

pdfEconomie vmbo-t 2024

pdfEngels vmbo-t 2024

pdfGeschiedenis vmbo-t 2024

pdfMaatschappijleer vmbo-t 2024

pdfNaSk1 vmbo-t 2024

pdfNederlands vmbo-t 2024

pdfProfielwerkstuk vmbo-t 2024

pdfWiskunde vmbo-t 2024

 

Havo

pdfAardrijkskunde havo 2024

pdfBedrijfseconomie havo/vwo 2024

pdfBiologie havo 2024

pdfDuits havo 2024

pdfEconomie havo/vwo 2024

pdfEngels havo 2024

pdfGeschiedenis havo 2024

pdfInformatica havo 2024

pdfMaatschappijleer havo 2024

pdfNatuurkunde havo 2024

pdfNederlands havo 2024

pdfProfielwerkstuk havo/vwo 2024

pdfScheikunde havo 2024

pdfTekenen havo 2024

pdfWiskunde A havo 2024

pdfWiskunde B havo 2024

pdfWiskunde D havo 2024

 

Vwo

pdfAardrijkskunde vwo 2024

pdfBedrijfseconomie havo/vwo 2024

pdfBiologie vwo 2024

pdfDuits vwo 2024

pdfEconomie havo/vwo 2024

pdfEngels vwo 2024

pdfGeschiedenis vwo 2024

pdfInformatica vwo 2024

pdfMaatschappijleer vwo 2024

pdfNatuurkunde vwo 2024

pdfNederlands vwo 2024

pdfProfielwerkstuk havo/vwo 2024

pdfScheikunde vwo 2024

pdfTekenen vwo 2024

pdfWiskunde A vwo 2024

pdfWiskunde B vwo 2024

pdfWiskunde D vwo 2024