De school

De Berkenschutse is een onderwijsexpertisecentrum voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.

Het onderwijs

De Berkenschutse geeft antwoord op hulpvragen van leerlingen, rekening houdend met hun mogelijkheden. 

De leerlingen

Door onze hechte relatie met het epilepsiecentrum zijn zij gespecialiseerd on onderwijs en begeleiding van leerlingen.

De ouders

Natuurlijk zijn ook de ouders belangrijk. Vandaar dat zij een apart menu-item krijgen met allerlei handige informatie. 

Schooldocumenten

Schoolgids
Jaarbericht 2016
Jaarverslag 2016
Handleiding ouderportaal
Enz.

Specialisme

Het team van deskundigen dat ons bijstaat. 

Lees meer

Wanneer kan ik mijn kind aanmelden?

En andere veelgestelde vragen over aanmelding en toelating. 

Lees meer

Aanmelding

Aannmelding

Toelaatbaarheidsverklaring

Kennismaking