header_vervolg_04.jpg

Oriënteren en aanmelden

Oriënteren en aanmelden

 

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen of De Berkenschutse kan bieden wat de leerling nodig heeft.

 

Hier kunt u nalezen of de leerling voldoet aan de plaatsingscriteria.

 

De aanmeldprocedure van De Berkenschutse

Wij vragen u om eerst te oriënteren:
- Voor leerlingen uit groep 7 en 8 met een vmbo, havo of vwo advies is er de mogelijkheid om een informatiemiddag bij te wonen.
- Voor alle andere leerlingen kan er via het telefonisch spreekuur een afspraak gemaakt worden voor een individueel oriëntatiegesprek. 
Let op! Het kan zijn dat het samenwerkingsverband waar u onder valt de voorwaarde heeft om eerst contact met hen op te nemen, voordat u een afspraak bij ons maakt voor oriëntatie.

 

Als u zich voldoende heeft georiënteerd en er is interesse voor een aanmelding dan kunt u dat doorgeven tijdens het telefonisch spreekuur.

 

U ontvangt hierna van het secretariaat aanmeldingen de documenten om de leerling officieel aan te melden. Na het retour sturen van het ondertekende aanmeldformulier is de aanmelding officieel. Tevens wordt er een aanmeldconsulent aan de leerling toegewezen en deze zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen en uitleggen hoe de aanmelding verder zal verlopen. (zie aanmeldprocedure)

 

Aanmelden Dienst Ambulante onderwijskundige begeleiding

Voor aanmelden en meer informatie over onze Dienst ambulante onderwijskundige begeleiding klik hier.

 

Schooljaar 2022 – 2023

 

Vanaf 13 maart kunnen leerlingen niet meer aangemeld worden om nog dit schooljaar in te stromen. 

Aanmelden voor het nieuwe schooljaar 2023-2024 kan wel ! 

Voor leerlingen in de SO-leeftijd geldt dat we altijd kijken of de leerlingen toelaatbaar en tussentijds plaatsbaar zijn. Echter geldt helaas ook voor de afdeling SO dat bepaalde klassen vol zijn. 

In het nieuwe schooljaar 2023-2024 is instroom in het SO weer gewoon mogelijk.

 

Voor de volledigheid melden we dat de volgende klassen vol zitten :

  • Eindgroepen belevingsgerichte dagbesteding
  • Onderbouw uitstroom Arbeid/MBO


Aanmelden voor het laatste jaar vmbo/havo/vwo wordt sowieso ten zeerste afgeraden, in verband met het examentraject dat dan al in gang is gezet. 

Ook de samenwerkingsverbanden zijn hierover geïnformeerd.

Leerlingen voor bovenstaande volle groepen kunnen wel worden aangemeld. Bij de oriëntatie wordt dan direct aangegeven dat de groep waarin de leerling moet instromen vol zit en dat de leerling op een wachtlijst komt. De aanmelding wordt door het aanmeldteam wel in behandelng genomen en de leerling wordt besproken in de Commissie voor de Begeleiding (CvB) om te bepalen of de leerling toelaatbaar is op De Berkenschutse.

 

Uiteraard hopen we dat er gedurende het schooljaar 2022-2023 oplossingen komen, maar de kans is aanwezig dat plaatsing pas met ingang van het schooljaar 2023-2024 kan.

Wij vragen uw begrip voor deze situatie.