header_vervolg_01.jpg

Missie en visie

De Berkenschutse werkt vanuit de volgende visie:

 

De Berkenschutse is een school met een grote diversiteit en verscheidenheid aan doelgroepen, leerroutes en leeftijden. 

 

Vanuit dat gegeven staat De Berkenschutse voor: 

 

Samen groeien
De Berkenschutse verzorgt onderwijs dat gericht is op een brede ontwikkeling van leerlingen met zeer specifieke onderwijsbehoeften in een voortdurend veranderende samenleving. De persoonlijke groei en het ontwikkelen van elke leerling vindt plaats binnen de veilige sociale context van een lerende groep waarbij ook unieke ondersteuningsprogramma’s kunnen worden ingezet. Groeien en leren op De Berkenschutse zien wij dan ook als een sociaal proces waarin 'samen' het sleutelwoord is. 

 

Kansen bieden
Het onderwijs- en begeleidingsaanbod speelt in op het stimuleren van talenten en burgerschapscompetenties van leerlingen, ongeacht de beperkingen, achtergrond en neurodiversiteit. Naast het uitgaan van kansen bij leerlingen, omarmen we het onbekende, moedigen we het creatief denken aan, stimuleren we een flexibele houding, werken we aan probleemoplossend vermogen en spelen we in op de nieuwsgierigheid van leerlingen. 

 

Expertise ontwikkelen en delen
De onderwijsexpertise die zo ontstaat wordt actief gedeeld met professionals binnen én buiten de school. Intensieve samenwerking met onderwijs- en zorgpartners draagt bij aan kennisuitwisseling en intensivering. Op die manier levert De Berkenschutse een bijdrage aan een maatschappelijk ontwikkelperspectief voor álle leerlingen. 

 

We maken bovenstaande visie mogelijk door als school te werken vanuit de volgende uitgangspunten: 

 

  • de school is een veilige leeromgeving (PBS);
     
  • burgerschapscompetenties vormen de rode draad in ons onderwijs;
     
  • de school is een leergemeenschap waarin we samen leren en ontwikkelen;
     
  • de school is als expertisecentrum netwerkpartner in tal van samenwerkingsverbanden.

 

Deze visie en uitgangspunten vormen de basis voor de afdelingsplannen en worden verder uitgewerkt in de teamplannen van onze afdelingen.