header_vervolg_04.jpg

Seminar Berkenbrein

 De Berkenschutse is een onderwijsexpertisecentrum en die expertise delen we graag met het hele onderwijsveld. Twee keer per jaar bieden wij eenieder de ruimte om deel te nemen aan het seminar Berkenbrein.


Tien seminars passeerden de revue:

  • Wetenschap, brein en onderwijs
  • 'Brein en leren', 'Brein, emotie en onderwijs'
  • 'Autisme in het onderwijs, vol in beweging! Levensloop; eigen regie naar de toekomst'
  • 'Neurocognitie: Wat als leren niet vanzelf gaat?'
  • 'Emotie &  leren: op zoek naar de juiste balans'
  • ‘Ik word er zo moe van; invloed van onderwijs op slaap en van slaap op onderwijs'
  • 'Prikkelende prikkels. De rol van prikkelverwerking op leren en gedrag in het onderwijs'
  • 'Leren leren kun je leren #hoe dan?’
  • 'Naar school? Ja toch!' Perspectief bij schooluitval en preventie (live webinar)
  • 'Bouwstenen voor toekomstig onderwijs! Stilstaan en vooruitblikken naar onderwijs van de toekomst samen met professionals met hart voor onderwijs' (live webinar)

 

Hierbij gaven verschillende sprekers de deelnemers tijdens lezingen de gelegenheid expertise te verhogen en praktijkvaardigheden verder te ontwikkelen.

 

Klik hier om het live webinar Berkenbrein 'Bouwstenen voor toekomstig onderwijs!' van 7 april jl. terug te kijken.


Het volgende Berkenbrein is op woensdag 10 november 2021

Meer informatie volgt later.

 

 

'Naar school? Ja toch!' Perspectief bij schooluitval en preventie (live webinar 4-11-2020 )

 

Klik hier om de presentatie van Evelyne Karel, gezondheidszorgpsycholoog De Berkenschutse terug te kijken.

Deze presentatie heeft Evelyne gegeven tijdens het live webinar Berkenbrein van 4 november 2020 met als thema: 'Naar school? Ja toch!' Perspectief bij schooluitval en preventie. 

 

Evelyne Karel neemt u mee in het door De Berkenschutse ontwikkelde aanbod binnen LANS (Leerlingen Allemaal Naar School).

Binnen LANS kijken we hoe we schoolaanwezigheid kunnen bevorderen, verzuim op tijd kunnen signaleren en wat u in de aanpak hierin als school kunt doen. Ze schetst een beeld hoe we binnen LANS werken aan het herstel van de schoolgang bij het meest hardnekkige verzuim. Ook geeft ze een inkijkje in het proces hoe een wetenschappelijk getoetste behandelmethodiek geïmplementeerd kan worden in het onderwijs. Evelyne licht de hobbels toe, maar ook het belang en de winst van deze manier van werken.