header_vervolg_03.jpg

Seminar Berkenbrein

De Berkenschutse organiseert twee keer per jaar het seminar Berkenbrein. Vijf seminars passeerden de revue: 'Brein en leren', 'Brein, emotie en onderwijs', Autisme in het onderwijs, vol in beweging!', 'Levensloop; eigen regie naar de toekomst' en 'Neurocognitie: Wat als leren niet vanzelf gaat?'. Hierbij gaven verschillende sprekers u tijdens lezingen de gelegenheid expertise te verhogen en praktijkvaardigheden verder te ontwikkelen.

 

Het volgende seminar zal in het voorjaar 2018 plaatsvinden. Meer informatie volgt.