header_vervolg_01.jpg

Medezeggenschapsraad

De Berkenschutse heeft een Medezeggenschapsraad (MR) waarin vijf ouders (oudergeleding) en vijf personeelsleden (personeelsgeleding) zitting hebben. De MR spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. De MR bespreekt periodiek met de Bestuurder/Algemeen Directeur de gang van zaken op school. De MR heeft als taak om de openheid en het onderlinge overleg in de school te bevorderen. 

 

In het schooljaar 2018 – 2019 wordt de MR gevormd door:

 

Personeelsgeleding 

  • Dhr. Jos de Wit (voorzitter)
  • Mevr. Gerrie Leenders (secretaris en contactpersoon, telefoon: 040-2279300, e-mail: gerrie.leenders@berkenschutse.nl)
  • Mevr. Franca Thijssen
  • Mevr. Louise van den Burg
  • Dhr. Carlo Princen

 

Oudergeleding 

  • Dhr. Hans Schocke (contactpersoon, telefoon: 06-41299239, e-mail: h.schocke@home.nl)
  • Dhr. Ronald Koster
  • Dhr. Rick van Rooij
  • Dhr. Marc Rutjens
  • Mevr. Susanne Smeets

 

Documenten

Algemene documenten

pdfJaarverslag 2017-2018

pdfJaarverslag 2016-2017

pdfReglement 01-03-2017

pdfStatuut 01-02-2017

pdfHuishoudelijk reglement 26-11-2017

 

Agenda

pdf Vergaderdata 2018-2019