header_vervolg_01.jpg

Specialisme

Gezien het specifieke karakter van het onderwijs op De Berkenschutse worden de onderwijskundige teams bijgestaan door een team van deskundigen. Naast het ondersteunen en adviseren van de leerkrachten kunnen zij ook kinderen onderzoeken en indien nodig, in overleg met de ouders, therapie verzorgen. Hieronder volgt een omschrijving van de specifieke taken van deze verschillende experts en wat zij voor de leerlingen kunnen betekenen.

 

Ondanks dat De Berkenschutse remedial teaching, fysiotherapie, ergotherapie en logopedie aanbiedt, is dat maar voor een beperkt aantal leerlingen beschikbaar. Het is (financieel) niet toegestaan voor ons om alle vragen voor therapie te voldoen. Het is de COPP die bepaalt of en hoe lang een leerling therapie krijgt. Indien een leerling vervolgens een screeningsonderzoek moet ondergaan voordat een interne therapie kan starten, wordt hiervoor toestemming gevraagd aan de ouders. We zijn bezig om te kijken of therapiëen ook vanuit zorggelden van ouders te financïeren zijn. Externe therapiëen (exclusief medisch gerelateerde behandelingen), zijn niet toegestaan onder schooltijd.