header_vervolg_02.jpg

Loopbaan oriëntatie begeleiding

Vso 6 (vmbo)

 

De decaan zorgt voor het programma rondom loopbaan oriëntatie (LOB). Het doel van LOB is dat de leerling leert kiezen, weet welke mogelijkheden er zijn en het in kaart brengen van de eigen interesses, kwaliteiten enzovoort. De decaan biedt naast de ondersteuning aan de mentor bijvoorbeeld ook studievoorlichtingsavonden, gastlessen, excursies naar bedrijven en vervolgopleidingen. Ook geeft de decaan presentaties over de inhoud van de keuzes die gemaakt moeten worden en voert waar nodig individuele gesprekken met de leerling. Zie voor meer informatie: Decaan.

 

Vso 7 (havo/vwo)

Zodra de studiekeuzerichting enigszins duidelijk is, kunnen havo/vwo-leerlingen van leerroute 7 in het laatste schooljaar ‘pre-studeren’ of stage gaan lopen. Dit kan alleen als de leerling hier ruimte voor heeft in zijn of haar rooster, omdat de leerling gespreid examen doet of juist versneld examen doet. Daarnaast wordt dit alleen aangeboden aan leerlingen die hier behoefte aan hebben, bijvoorbeeld in het kader van beeldvorming en/of het oefenen van vaardigheden. De loopbaancoördinator binnen de leerroute 7 van De Berkenschutse, begeleidt de leerlingen hierbij. Voor de leerlingen in het laatste jaar wordt er in samenspraak met de leerling een traject op maat gemaakt. Wensen van de leerling worden afgestemd op mogelijkheden van bijvoorbeeld het hbo of de universiteit. De loopbaancoördinator gaat voor de leerling op zoek naar een opleiding waar deze mag gaan pré-studeren (dit houdt in dat de leerling een bepaalde periode, meestal één kwartaal of een halfjaar, mag gaan meedraaien voor ongeveer één dag per week op een hbo- of universitaire opleiding in het eerste leerjaar van de betreffende opleiding).

 

Een andere optie binnen het LOB-traject is dat de loopbaancoördinator op zoek gaat, samen met de leerling, naar een geschikte stageplek. Zowel 'pré-studeren' als stage lopen verhelderen het beeld van het vakgebied en de vervolgopleiding. De bedrijven waar de leerlingen stage lopen en de opleidingen waar de leerlingen 'pre-studeren' zijn over het algemeen heel erg enthousiast over onze leerlingen! Ze geven aan dat ze gemotiveerd, gedreven en serieus zijn. Ze zijn al heel gericht bezig met hun toekomst!

Verder bezoeken we samen met de leerlingen de onderwijsbeurs in Eindhoven, waar alle opleidingen vertegenwoordigd zijn. Hier kunnen ze ook in gesprek met andere leerlingen. Ook organiseren we een terugkomdag, waar oud-leerlingen komen vertellen hoe het met ze gaat nu ze op de vervolgopleiding zitten. Deze oud-leerlingen kunnen de leerlingen veel tips geven.

 

De leerling wordt doorverwezen door de mentor of decaan naar de loopbaancoördinator wanneer de leerling ruimte heeft in het rooster om te gaan stage lopen of pre-studeren. De leerling heeft zelf ook een grote rol in loopbaanoriëntatie en stelt zelf de hulpvragen. Waarbij heeft hij of zij hulp nodig?