header_vervolg_01.jpg

Veelgestelde vragen

Wanneer kan ik komen kijken op de Berkenschutse?

Zie informatie onder het kopje ‘Kennismaking en oriëntatie'


Wat is een informatiemiddag precies?

Tijdens een informatiemiddag wordt er door de teamleider van de betreffende afdeling informatie verstrekt over de afdeling. Dit betreft zowel didactische of onderwijsgerelateerde informatie als informatie over zorg en ondersteuning.

U bent in de gelegenheid om vragen te stellen over wat de afdeling te bieden heeft voor uw zoon of dochter. Daarnaast zal er een (korte) rondleiding gegeven worden. Ten slotte zal een aanmeldfunctionaris aanwezig zijn om vragen over het aanmeldproces te kunnen beantwoorden.


Wanneer zijn de informatiemiddagen gepland?

Data voor schooljaar 2019 – 2020 worden zo spoedig mogelijk op de website geplaatst onder het kopje ‘Kennismaking en oriëntatie'. Indien u dit schooljaar nog wilt kennismaken met de school kunt u contact opnemen met het aanmeldteam tijdens het telefonisch spreekuur.

 

Hoe ziet de aanmeldprocedure er uit?

Zie de informatie onder het kopje ‘Aanmeldprocedure’. Voor verdere vragen over de aanmeldprocedure kunt u contact opnemen met het aanmeldteam tijdens het telefonisch spreekuur.

 

Wanneer kan ik mijn kind aanmelden?

U kunt gedurende het gehele schooljaar uw kind aanmelden voor het volgende schooljaar. Om er zeker van te kunnen zijn dat uw kind gelijk aan het begin van het nieuwe schooljaar kan starten, is het belangrijk om vóór de meivakantie contact te zoeken met het aanmeldteam. Dan kan de aanmeldprocedure in de meeste gevallen voor de zomervakantie afgerond worden.

Daarnaast is het mogelijk om gedurende het schooljaar in te stromen. Deze leerlingen worden zij-instromers genoemd.

 

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?

Zie hiervoor de informatie onder het kopje ‘Contact aanmelden’.

 

Wanneer hoor ik of mijn kind plaatsbaar is?

Het streven is om u uiterlijk binnen 6 weken een terugkoppeling te geven over ons besluit. Deze termijn gaat in zodra het dossier helemaal compleet is. Terugkoppeling van het besluit gebeurt telefonisch door de aanmeldfunctionaris. Tevens krijgt u een schriftelijke bevestiging.

Hoe kom ik aan een toelaatbaarheidsverklaring?

De toelaatbaarheidsverklaring wordt aangevraagd door de huidige school of door De Berkenschutse. Voor de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring moeten diverse formulieren opgestuurd worden, namelijk: een aanvraagformulier, een deskundigenverklaring en relevante dossierinformatie (bijvoorbeeld een handelingsplan of ondersteuningsplan). De benodigde informatie wordt naar het samenwerkingsverband gestuurd en daar wordt bekeken of noodzaak voor speciaal onderwijs voldoende onderbouwd is.

De procedure voor de aanvraag verschilt per samenwerkingsverband, evenals de inhoud van het aanvraagformulier en de eisen die gesteld worden aan de informatie die aangeleverd wordt.

 

Wat is de status van aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring?

Voor vragen over reeds aangevraagde toelaatbaarheidsverklaringen van leerlingen die in de aanmeldprocedure zitten kunt u contact opnemen met secretariaat aanmeldingen: 040 22 79 326.

 

Hoe gaan jullie om met (vertrouwelijke) gegevens van de leerling?

Alle informatie over de leerling (bijvoorbeeld verslagen en aantekeningen n.a.v. telefonische contacten met betrokkenen) wordt in eerste instantie in een digitale (beschermde) omgeving bewaard. De meeste informatie is alleen toegankelijk voor de vier aanmeldfunctionarissen, de gedragswetenschapper en het secretariaat. Teamleiders hebben alleen inzagerecht in de documenten die voor hun van belang zijn. Bijvoorbeeld: een globaal overzicht van de nieuwe aanmeldingen, zodat ze weten hoeveel nieuwe leerlingen zij ongeveer kunnen verwachten en hierop kunnen anticiperen.


Nadat de leerling officieel is ingeschreven op De Berkenschutse wordt de informatie uit de betreffende map van het aanmeldteam in het digitale dossier van de leerling geplaatst, ons leerlingvolgsysteem MLS. De informatie in MLS is toegankelijk voor de teamleider van de betreffende afdeling, gedragswetenschappers en de docenten die lesgeven aan de leerling.


Bij een afwijzing wordt het volledige dossier vernietigd en/of teruggestuurd naar ouders.