header_vervolg_04.jpg

Langdurig zieke leerlingen

De Berkenschutse is opgericht als school voor leerlingen met epilepsie. Sinds 2003 verzorgen wij ook het onderwijs aan chronisch zieke leerlingen in de regio Eindhoven, Helmond. Er komen steeds meer leerlingen op De Berkenschutse die een langdurige ziekte hebben. Het zijn ziekten of aandoeningen die zowel neurologisch als somatisch zijn. Om aan te geven in welke grote gebieden deze zich bevinden volgt hier een overzicht: 

 

 • Neurologisch
 • Stofwisselingsziekten
 • Huidaandoeningen
 • Spierziekte en gewrichtsaandoeningen
 • Hart- en vaatziekte
 • Longaandoeningen
 • Zintuiglijke aandoeningen

 

Verzorging

Sommige ziekten of aandoeningen vragen dagelijks aandacht en verzorging. Gezien de jonge leeftijd van een groot aantal leerlingen en bij sommige leerlingen de wilsonbekwaamheid, is er dagelijks een grote zorg rondom de toediening van standaard- en noodmedicatie. Deze gebeurt op verschillende manieren, zoals: 

 

 • Via een subcutaan infuus
 • Een subcutane of intramusculaire injectie
 • Via een peg- of neussonde
 • Via de luchtwegen (vernevelen of puffen)
 • Rectaal, per os, nasaal en buccaal

 

Sommige leerlingen worden begeleid in het medicatie trouw worden. Anderen weer in het aanleren hoe men zich zelf subcutaan moet injecteren. Of hoe men een insuline pomp moet bedienen als je suikerziekte hebt. Maar ook wordt er zorggedragen voor leerlingen die zuurstof nodig hebben, leerlingen die dagelijks gekatheteriseerd worden als ook stomaverzorging. Verder zijn er leerlingen met diëten en richtlijnen rondom allerlei soorten allergieën waar rekening mee gehouden moet worden. Dit zijn werkzaamheden die door het klassenpersoneel, maar vooral door de schoolverpleegkundigen gedaan worden. De werkzaamheden vinden op verschillende plaatsen binnen de school plaats. Hiervoor wordt een medisch handelingsplan opgesteld. 

 

De Berkenschutse probeert op een verantwoorde manier onderwijs en verzorging te bieden aan deze leerlingen. Ook het leren omgaan met (de beperkingen van) de ziekte is een aandachtspunt.

 

Links

CG raad: www.iederin.nl

CliniClowns: www.cliniclowns.nl 

NSGK: www.nsgk.nl 

Zorgwijzer: https://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/spierziekten

Ziezon: www.ziezon.nl