header_vervolg_02.jpg

Kennispartners

​De Berkenschutse bereidt leerlingen voor op hun toekomst. Dat kan dagbesteding en begeleid wonen zijn, de voorbereiding op een baan of een vervolgstudie aan MBO, HBO of de universiteit. Een uiterst breed spectrum waardoor De Berkenschutse logischerwijs te maken heeft met een groot aantal maatschappelijke en onderwijskundige partners. Met het oog op de toekomst van onze kinderen zijn wij voortdurend actief in het zoeken van passende samenwerkingspartners die een bijdrage kunnen leveren aan ons streven om onze leerlingen een totaalpakket op het gebied van onderwijs, wonen, leven en werken te kunnen bieden. Binnen dat fijnmazige, bovenregionale netwerk, bestaat met een aantal partners een ​intense en vaak al jarenlange relatie.

 

Kempenhaeghe

Kempenhaeghe is van oudsher de natuurlijke partner. Gedragswetenschappers van De Berkenschutse participeren in diverse programma’s van Kempenhaeghe, zoals:

  • Het programma Epilepsie en het Schoolgaande Kind (ESK; Leerstoornissen), gericht op kinderen met leerproblemen die vermoedelijk een gevolg zijn van epilepsie
  • Het programma Epilepsie en Ontwikkelingsstagnatie, gericht op kinderen met diepe verstandelijke beperking(en)
  • Het Centrum voor Neurologisch bepaalde Leerstoornissen (CNL) richt zich op kinderen met leerstoornissen ten gevolge van andere oorzaken dan epilepsie. De dienst Ambulante Begeleiding van De Berkenschutse werkt bovendien samen met de neurologen van Kempenhaeghe als het gaat om de begeleiding van leerlingen met epilepsie binnen het reguliere onderwijs (PO, VO en MBO) in Zuid-Nederland. Voor meer informatie zie: www.kempenhaeghe.nl.

De Waterlelie

De Berkenschutse levert samen met De Waterlelie in het Noord-Hollandse Cruquius een deel van de onderwijskundig begeleiders van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE). De onderwijskundig begeleiders van het LWOE beschikken over de kennis, ervaring en het medische netwerk om docenten, en leerlingen met epilepsie, binnen het regulier onderwijs goed te begeleiden. De Waterlelie biedt speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Leerlingen met epilepsie, medische/neurologische aandoeningen, zeer moeilijk lerende leerlingen en lichamelijk beperkte kinderen worden geholpen in hun ontwikkeling. Voor meer informatie zie: www.dewaterlelie.net.

GGzE

GGzE biedt, in nauwe samenwerking met Kentalis, onder andere dagbehandeling voor thuiswonende jongeren van 15 jaar en ouder met een autisme spectrumstoornis die vastgelopen zijn in hun leef-, leer- of werkomgeving. De Berkenschutse verzorgt binnen het DBA-programma onderwijs voor die jongeren die aan onderwijs toe zijn. Voor meer informatie zie: www.ggze.nl.