header_vervolg_04.jpg

Leerlingen met autisme

Autisme is een ontwikkelingsstoornis die op diverse levensgebieden tot uiting komt. De leerling met autisme ervaart beperkingen in de sociale communicatie en daarnaast is er sprake van beperkte interesses en/of repetitief gedrag. De oorzaken van autisme zijn onbekend, wel is bekend dat erfelijkheid een rol speelt.

 

Op basis van verschillende verklaringstheorieën kan autisme uitgelegd worden:

 

  • Beperkingen in de executieve functies (EF): leerlingen met autisme ervaren vaak problemen bij het bepalen van de meest adequate strategie, bij het controleren van gedrag en/of bij het omgaan met (nieuwe) situaties. Dit kan zich onder andere uiten in problemen met: plannen, organiseren, flexibiliteit en aandacht.
  • Bijzonderheden in de centrale coherentie (CC): leerlingen met autisme zijn vaak gericht op losse details, de onderdelen van informatie. (Losse) details worden vaak opgeslagen en goed onthouden. Het aanbrengen van samenhang en het filteren van hoofd- en bijzaken gebeurt regelmatig onvoldoende.
  • Beperkingen in de Theory of Mind (TOM): leerlingen met autisme hebben vaak moeite met inschatten wat zijzelf of andere mensen voelen, denken en bedoelen. Dit maakt het moeilijk om gedrag van andere mensen aan te voelen, te voorspellen of te verklaren.

 

Aandachtspunten op school

  • Gepaste structuur, duidelijkheid en voldoende voorspelbaarheid
  • Zelfredzaamheid leerling ontwikkelen om bijvoorbeeld (met hulpmiddelen) zelf te leren plannen en organiseren
  • Contextrijk onderwijs; voor de transfer tussen theorie en praktijk (toepassing)
  • Visuele ondersteuning (gesproken taal is namelijk vluchtig)
  • Ondersteuning bij de sociale communicatie en het reflecteren op eigen gedrag
  • Rekening houden met sensorische (prikkel) gevoeligheid

 

Links

Autisme centraal: www.autismecentraal.com

Autisme Steunpunt Zuid-oost Brabant: www.autismesteunpunt.nl

Autsider: www.autsider.net

Kentalis: www.kentalis.nl

Landelijk Netwerk Autisme: www.landelijknetwerkautisme.nl

Nederlandse Vereniging voor Autisme: www.autisme.nl

Samenwerkingsverband Autisme: www.autismezuidoostbrabant.nl

Startpagina Autisme: www.autisme.startpagina.nl

Vanuit autisme bekeken: www.vanuitautismebekeken.nl