header_vervolg_04.jpg

Speciaal onderwijs

De afdeling so richt zich op leerlingen in de leeftijd van 4 tot circa 12 jaar die langdurig ziek zijn, zeer moeilijk lerend of meervoudig gehandicapt. Voor de leerlingen van 4 tot 7 jaar zijn er kleuterklassen, daarna kiezen we een passende leerroute. De vervolgklassen zijn samengesteld vanuit de leerroutes (3, 4, 5, 6 en soms 7) op basis van leeftijd, uitstroomperspectief, capaciteiten, sociaal-emotionele ontwikkeling, ontwikkelingsniveau/didactisch niveau en begeleidingsbehoefte. Het uitstroomperspectief gericht op het voortgezet onderwijs.

 

De eerste verantwoordelijke voor het kind blijft natuurlijk de leerkracht. Deze wordt in de klas ondersteund door een assistent met daaromheen een netwerk van orthopedagogen, remedial teachers, vakdocenten, therapeuten, verpleegkundigen en schoolmaatschappelijk werkenden.

 

Er is veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Door opbrengstgericht te werken presteren de leerlingen optimaal. Met het uitstroomperspectief als richtlijn worden elk jaar opnieuw de gestelde doelen besproken, evenals een mogelijke tussentijdse uitstroom naar regulier onderwijs.